Oppilaat kirjasivat kukin kaksi toivetta siitä, millainen tulevaisuuden kaupungin pitäisi olla. Kuva: Nina Dale

Toiveiden kaupunki on turvallinen, kaunis ja siisti – ysiluokkalaiset osallistuivat tulevaisuuden Malmin visioimiseen

Millaisessa kaupungissa sinä haluaisit asua isona? Tämä ja muita kysymyksiä käytiin läpi Malmin peruskoulun 9D-luokassa, jossa arkkitehti ja vuorovaikutussuunnittelija kannustivat oppilaita asuinalueensa suunnitteluun.

Nuoret toivoivat kaupungin olevan muun muassa turvallinen, kaunis ja siisti. Nämä adjektiivit toistuivat useissa vastauksissa, joita oppilaat kiinnittivät keltaisilla ja oransseilla lapuilla seinälle.

Aineenopettaja Jyrki Meryn yhteiskuntaopin tunnin pitivät tällä kertaa arkkitehti Antti Mentula ja vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen kaupunkiympäristön toimialalta.

- Jos teiltä tulee jokin tosi helmi idea, Antti voi ottaa sen huomioon. Tai jos jokin paikka Malmilla on erityisen pelottava, se voidaan huomioida, Antila-Lehtonen sanoi oppilaille.


Malmilaisnuorten toiveet unelmien kaupungista koottiin yhteen seinälle.

Mentulan mukaan kaupunkisuunnittelun tavoitteena on saada hyvä kaupunkiympäristö kaikille.

- Koskaan kaikki eivät ole tyytyväisiä, joten tämä on tasapainottelua, jotta kaupunki olisi kiva paikka kaikille.

Vierailijat olivat ripustaneet luokkaan esille Malmin ilmakuvakartan, jonne oppilaat saivat ensimmäiseksi merkitä tähdellä oman koulunsa. Sitten nuoret etsivät kartalta kotinsa ja merkitsivät ne sinisillä pisteillä. Suurin osa luokan oppilaista kertoi kulkevansa koulumatkansa kävellen, mutta myös bussilla kulkevia oli paikalla viisi.


Ysiluokkalaiset merkitsivät karttaan kotinsa, koulunsa ja kivat ja epämiellyttävät paikat.

Nuoret pitävät kauppakeskuksista

Seuraavaksi nuoret merkitsivät karttaan vihreillä tarroilla erityisen mukavat paikat. Malmilla niitä ovat ysiluokkalaisten mielestä sellaiset, joihin pääsee sisätiloihin hengailemaan, ostoksille tai kahville kaverin kanssa. Vihreitä pisteitä ilmestyi kartalle erityisesti kauppakeskus Malmin Novan, koulun, aseman seudun, kauppakeskus Malmintorin, S-Marketin ja koripallokentän kohdalle.

Lopuksi karttaan pantiin punaiset tarrat epämiellyttävien, pelottavien tai epäsiistien paikkojen kohdalle. Yllättäen punaiset pisteet kulkeutuivat osin samoille paikolle kuin vihreätkin, ja erityisen paljon niitä kasaantui Ylä-Malmin torille.


Mukavat paikat voivat olla myös pelottavia, esimerkiksi pimeän aikaan iltaisin.

- Malmintorilla on pelottavia ihmisiä. Känniläisiä ja muita, oppilaat perustelivat.

- Iltaisin siellä ei ole kiva liikkua.

Kaupunkiympäristön toimiala on toteuttanut aiemmin laajan verkkokyselyn alueella ja tavannut useaan otteeseen 15 asukasta, jotka ovat toimineet sparrausryhmänä Malmin vision kehittämisessä. Malmin peruskoulun ysiluokkalaisten vastaukset myötäilivät ilahduttavan paljon haastateltujen mielipiteitä alueesta.


Antti Mentula ja Tiina Antila-Lehtonen esittelivät oppilaille kaupunkisuunnittelun alkeet.

Mahdollisuuksien Malmi

Mentula esitteli oppilaille oppitunnin aikana, mitä kaupunkisuunnittelussa tapahtuu Malmilla. Tulevaisuuden kuvissa näkyy esimerkiksi pikaraitiotie. Malmille on toivottu myös lisää vehreyttä, parempia pyöräilyreittejä sekä enemmän tekemistä ja toimintaa. Kaikki nämä ovat mahdollisuuksia, arkkitehti korosti.


Yhteiskuntaopin tunnilla istuttiin ja osallistuttiin rennosti.

Tällä hetkellä rata erottelee Malmin Ylä-Malmiin ja Ala-Malmiin. Tulevaisuuden visioissa puhutaan kuitenkin ”Sydän-Malmista”, josta halutaan tehdä eloisa ja viihtyisä paikka asua ja vierailla.

Malmi on yksi lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevän ja eriarvoisuutta vähentävän Mukana-ohjelman kohdealueista ja myös kaupunkiuudistuskohde. Kaupunkiuudistuksen pitkän tähtäimen tavoitteina ovat muun muassa alueiden elinvoiman lisääminen, asukkaiden turvallisuudentunteen ja viihtyvyyden paraneminen sekä kaupunginosien välisten hyvinvointierojen kapeneminen.


Teksti ja kuvat
Nina Dale