Yhteistyötaidot, empatia, sinnikkyys - Helsinki tutkii, miten näitä taitoja opitaan koulussa

Helsingin kaupungin koulut osallistuvat OECD:n kansainväliseen tutkimukseen, jossa selvitetään oppilaiden sosiaalisia ja tunnetaitoja ja niiden merkitystä oppimisessa. Näitä taitoja ovat muun muassa yhteistyötaidot, empatia, luottamus, vastuullisuus ja sinnikkyys.

Tutkimukseen osallistuu noin 6 000 helsinkiläistä 10- ja 15-vuotiasta lasta ja nuorta, heidän vanhempansa ja opettajansa sekä koulun rehtori. Helsingin lisäksi tutkimuksessa on mukana yhdeksän muuta OECD-kaupunkia. Tutkimus tuo kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa sosiaalisten ja tunnetaitojen kehitykseen liittyvistä tekijöistä, niiden merkityksestä oppimisesta sekä siitä, miten näitä taitoja voidaan oppia.

”Sosiaaliset ja tunnetaidot ovat keskeisiä tulevaisuuden yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia taitoja. Tässä tutkimuksessa saamme uutta tietoa siitä, mitkä olosuhteet ja käytänteet joko estävät tai edistävät näiden taitojen kehittymistä. Lisäksi saamme käytännön työvälineitä sosiaalisten ja tunnetaitojen rakentamiseen ja vahvistamiseen kouluissamme,” kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

”Toivomme, että mahdollisimman moni tutkimukseen kutsun saanut huoltaja osallistuu tutkimukseen, jotta saamme arvokasta tietoa opetuksen kehittämiseksi", jatkaa toimialajohtaja Pohjolainen.

Tutkimus toteutetaan marras-joulukuussa 2019. Otokseen valittujen oppilaiden huoltajat voivat vastata huoltajien kyselyyn 20.12. saakka Wilmassa saamillaan tunnuksilla. Tutkimuksen tulokset valmistuvat syksyllä 2020.

Lisätietoja OECD:n sivuilla: OECD Study on Social and Emotional Skills