LTOLry myönsi Vuoden varhaiskasvatuskunta 2019-tunnustuksen Helsingille.

Vuoden varhaiskasvatuskunta 2019 -tunnustus Helsingille

Lastentarhanopettajaliitto on myöntänyt 22.9. Vuoden varhaiskasvatuskunta -tunnustuksen Helsingin kaupungille.

Tunnustuksella halutaan kannustaa kuntia kehittämään varhaiskasvatustaan lapsen oikeutena siten, että pienimmätkin kuntalaiset saavat mahdollisimman hyvät eväät elämään.

”Arvostamme korkealle tämän Helsingin saaman tunnustuksen. Varhaiskasvatus on osa Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa muodostaen ensimmäisen ja tärkeän vaiheen elinikäisen oppimisen polulla”, sanoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Vuoden varhaiskasvatuskunta –tunnustuksen kriteerit ovat

  • Lapsivaikutusten arviointi tehdään kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa
  • Varhaiskasvatuslain säädäntömuutoksia (2016) ei ole otettu käyttöönLapsen oikeutta
  • laajennettuun varhaiskasvatukseen ei ole rajattu tai rajaus on peruttu
  • Lapsiryhmän kokoa ei ole kasvatettu vaan suhdelukuasetus 1:7 on säilytetty
  • Varhaiskasvatus on kunnan julkinen palvelu, jota yksityinen palveluntarjoaja täydentää
  • Varhaiskasvatustyön pedagoginen arviointi on käynnistetty

”Yksi tunnustuksen saamisen tärkeistä kriteereistä on varhaiskasvatuksen pedagogisen arvioinnin käynnistäminen ja olemme järjestäneet siitä laajamittaista koulutusta henkilöstölle. Yhtenä arviointimenetelmänä on varhaiskasvatusyksiköiden toiminnan, toimintasuunnitelmien ja pedagogiikan sisäinen suunnitelmallinen auditointi. Haluamme koko ajan kehittää toimintaa, tuoden esille lapsen ääntä ja lapsen näkökulmaa. Keskeinen tekijä toiminnan laadussa on varhaiskasvatuksen henkilöstö, joka on mahdollistanut tämän tunnustuksen saamisen”, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

”Helsinki on päätöksissään tukenut varhaiskasvatuksen toteuttamista”, toteaa Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen. ”Helsinki ei ole kasvattanut ryhmäkokoa ja on pitänyt voimassa jokaisen lapsen yhtäläisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Otamme tunnustuksen vastaan nöyrin mielin – työ varhaiskasvatuksen hyväksi jatkuu.”

Vuoden varhaiskasvatuskunta 2019 -tunnustus myönnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja se julkistettiin Valtakunnallisilla lastentarhanopettajapäivillä 22. syyskuuta 2019 Sibeliustalolla Lahdessa.