Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas ja Digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama vastaanottivat palkinnon.

”Voiko tämä olla näin helppoa?” – Esiopetuspaikan tarjoaminen proaktiivisesti palkittiin parhaana käyttäjälähtöisenä palveluna

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelu esiopetuspaikka proaktiivisesti palkittiin parhaana julkisena käyttäjälähtöisenä palveluna Euroopassa. Palkinnon nimi on Best user-centric service in European cities & regions. Tuomaristo piti siitä, että palvelu ei vaatinut mitään erityistä uutta työkalua ja palvelumallin kääntäminen proaktiiviseksi sai myös kiitosta. Tuomaristo arvioi, että toimintamallia pystytään helposti soveltamaan muissakin kaupungeissa.

Palkinnon myönsi UserCentriCities, joka on The Lisbon Council nimisen Brysselissä toimivan ajatushautomon operoima 22 kumppanin verkosto, jota rahoittaa Euroopan Unioni. Verkostoon kuuluu muun muassa VTT Technical Research Centre ja 18 kaupunkia ja aluetta. UserCentriCities ylläpitää tietokantaa hyvistä julkisen sektorin palveluista osoitteessa https://www.usercentricities.eu/services.

– Esiopetuspaikan tarjoaminen proaktiivisesti Astissa on helsinkiläisille hieno uudistus ja iloitsemme, että työ on huomattu. Palkitseminen on hieno osoitus hyvästä ja pitkäjänteisestä työstä, jota Helsingissä teemme digitalisaation ja käyttäjälähtöisten palveluiden eteen, jotka helpottavat perheiden arkea, kertoo toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

–Helsingin kaupungin digistrategian visio on "palvelutarvetta ennakoiva kaupunki ihmisten ehdoilla". Pyrkimys on ennakoida erilaisia kaupunkilaisten palvelutarpeita hyödyntämällä dataa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on hienosti tarttunut tähän visioon ja toteuttanut onnistuneen ja palkitun palvelun, toteaa digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Esiopetuspaikka vaivattomasti Astista

Asti-asiointipalvelu on Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uusi digitaalinen asiointipalvelu. Palveluiden rakentaminen perustuu Helsingin kaupungin strategiaan ja digitalisaatio-ohjelmaan. Tavoitteena ovat toimivat digitaaliset palvelut sekä selkeämpi ja yhdenmukaisempi yhteydenpito ja asiointi kaupungin kanssa.

Keväällä 2022 helsinkiläisille huoltajille osoitettiin lapsen esiopetuspaikkaa Asti-asiointipalvelun kautta. Palvelu sai jo keväällä hyvää palautetta ensi syksyn eskarilaisten huoltajilta. Esiopetuspaikkaa osoitettiin huoltajille tänä vuonna ensimmäistä kertaa Asti-asiointipalvelun kautta. Vuonna 2019– 2020 uutta palvelua kokeiltiin tarjoamalla asiakkaille esiopetuspaikkaa tekstiviestillä.

Esiopetuspaikka osoitettiin yhteensä 4 396 kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajalle. Näistä 89 prosenttia otti vastaan tarjotun esiopetuspaikan vastaan.

Huoltajien oli mahdollista antaa palautetta Asti-asiointipalvelusta ilmoittautumisen yhteydessä. Esiopetuspaikan vastaanottaneista huoltajista 87 prosenttia oli joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Asti-asiointipalveluun. ”Voiko tämä olla näin helppoa?” kysyttiin eräässä palautteessa.

Suomessa jokainen lapsi osallistuu esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua.
Helsingissä esiopetusta järjestetään useissa päiväkodeissa ja muutamissa kouluissa sekä kunnallisena että yksityisenä palveluna. Esiopetusta järjestetään 4 tuntia päivässä noudattaen koulujen toiminta- ja loma-aikoja.

Lisätietoa
Heini Valppu-Virenius, tuoteomistaja
puh. 09 310 28369,
heini.valppu-virenius@hel.fi