Viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta kerätään asiakaskokemuksia

Hallitus on käynnistänyt vuosille 2018–2020 kokeilun 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kokeilussa vuonna 2013 syntyneiden lasten varhaiskasvatus on perheille maksutonta 20 viikkotunnin osalta. Nyt halutaan kuulla perheiden kokemuksia kokeilusta.

- Vastaamalla kyselyyn huoltajat voivat olla tuottamassa arvokasta tietoa perheiden tekemistä lastenhoidon ratkaisuista. Samalla huoltajat voivat olla vaikuttamassa siihen, millaisia palveluita kunnat jatkossa perheille tarjoavat, sanoo Laura Repo Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta.

Kyselyyn kutsuttiin otannalla vastaamaan osa 5-vuotiaiden perheistä.

JAA