Kuvituskuva: Riku Ounaslehto

Varhaiskasvatuspaikka vaivattomasti tulevaisuudessa

Helsinki panostaa proaktiivisten palveluiden kehittämiseen, sekä datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Esimerkiksi kuluvan syksyn aikana Helsingissä otettiin Asti-asiointipalvelu käyttöön varhaiskasvatukseen hakemisessa.

Asti-hankkeessa suunnitellaan nyt myös uutta palvelua perheille, jossa tarkoituksena on tulevaisuudessa lähestyä helsinkiläisiä perheitä ennakoivasti varhaiskasvatuspaikan hakemiseen liittyen. Perheille annetaan samalla varhaiskasvatustietoa aikaisessa vaiheessa sekä selvitetään erilaisia palveluntarpeita ja ehdotetaan sopivaa paikkaa automaattisesti, oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta. Lisäksi tavoitteena on, että perheet saavat tiedon paikasta jo aikaisemmassa vaiheessa.

Varhaiskasvatukseen hakeutumisesta tehdään selkeämpää ja yksinkertaisempaa. Uuden palvelun hyötynä on, että varhaiskasvatuspalvelun saavutettavuus ja palveluohjaus paranevat ja tehostuvat, sekä lähipalveluperiaate toteutuu paremmin.

Marraskuussa alkavassa pilotissa vauvaperheille jaetaan varhaiskasvatusinfoa ja heitä kutsutaan täyttämään ennakkokysely anonyymisti. Kutsua kyselyyn jaetaan päiväkotien, leikkipuistojen, perhekeskusten neuvoloiden ja sosiaalisen median kautta vauvojen ja myös niiden isompien lasten huoltajille, joiden lapsi ei vielä ole varhaiskasvatuspalvelujen piirissä eivätkä he ole jättäneet varhaiskasvatushakemusta. Ennakkokyselystä saatuja tietoja hyödynnetään proaktiivisen varhaiskasvatuspaikan tarjoamisen ja tulevaisuuden varhaiskasvatuspalvelujen suunnittelussa.

Vastaa kyselyyn ajalla 15.11.-15.12.2021