Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suunnittelulle yhteiset alueet

Palveluverkkosuunnittelun periaatteita on lähdetty Helsingissä viime vuodesta uudistamaan tasavertaisten palveluiden takaamiseksi lapsille eri puolilla kaupunkia ja eriarvoistumiskehittymisen hillitsemiseksi.

Valmistelun edetessä ja saadun palautteen perusteella palveluverkkosuunnittelun periaatteiden työstämistä on jatkettu.

Palveluverkkosuunnittelun periaatteiden tavoitteena on

  • suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteiset alueet
  • tarkastella varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen palveluja ja palveluntarvetta yhdessä yhteisellä alueella
  • ennakoida paremmin lapsimäärien kehitystä ko. yhteisillä alueilla
  • toteuttaa lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaatetta
  • yhtenäistää palvelutarjontaa eri alueilla kaupungissa
  • lisätä lasten tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumista ja hillitä eriarvoistumiskehitystä kaupungissa.

Periaatteisiin ei olla esittämässä mitoitusperusteita uusille rakennettavilla kouluille ja päiväkodeille. Myöskään yhden koulun muodostamasta oppilaaksiottoalueesta ei olla siirtymässä useamman koulun muodostamaan joustavaan oppilaaksiottoalueeseen.

Yhteiset alueet

Keskeisenä osana palveluverkkosuunnittelun kehittämistä on suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen hallinnollisten alueiden yhtenäistäminen. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on nykyisellään käytössä kymmenen varhaiskasvatusaluetta ja perusopetuksessa viisi aluetta.

Suomenkieliselle varhaiskasvatukselle, esiopetukselle ja perusopetukselle esitetään yhtenäistä aluejakoa, joka noudattaisi pääpiirteissään kaupungin suurpiirijakoa. Itäistä suurpiiriä ja Östersundomia tarkastellaan yhtenä suurpiirinä. Suunnitelman mukaan varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella olisi tulevaisuudessa yhteiset seitsemän aluetta. Yhteisillä alueilla tavoitellaan samanlaista palvelutarjontaa eri puolilla kaupunkia. Tarkoituksena on kehittää seitsemää aluetta esimerkiksi siten, että painotettua opetusta ja eri kielten opetusta on tasaisesti näillä seitsemällä alueella.

Päiväkoti ja koulu läheltä kotia

Helsingissä päiväkotimatkat ovat useimmilla perheillä lyhyet, keskimäärin noin 11 minuuttia. Tavoite on jatkossakin, että päiväkoti löytyy läheltä kotia ja opinpolku esiopetuksen kautta kouluun olisi selkeä. Oppilaaksiottoalueisiin ei ole tulossa muutoksia, vaan tarkoitus on jatkaa nykyisellä oppilaaksiottoaluejaolla. Helsingissä ekaluokkalaiselle osoitetaan nykyisin lähikoulu kotiosoitteen perusteella.

Uudistuksen valmistelussa seuraava vaihe on maaliskuussa, kun kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee palveluverkkosuunnittelun periaatteita.