Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelun periaatteista päätös

Helsingissä on ryhdytty uudistamaan palveluverkkosuunnittelun periaatteita. Keskeisenä tavoitteena on taata lapsille tasavertaiset palvelut eri puolilla kaupunkia ja hillitä eriarvoistumiskehitystä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 3.3.2020 kokouksessaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelun periaatteista.

Periaatteet 1.8.2020 alkaen:

Suomenkielinen varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus jakaantuvat seitsemään yhteiseen alueeseen, jotka perustuvat pääosin kaupungin suurpiirijakoon kuitenkin siten, että Itäinen ja Östersundomin suurpiiri muodostavat yhden alueen.

Palveluverkkosuunnittelussa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palveluja ja palvelutarvetta tarkastellaan ko. suurpiiritasolla yhdessä siten, että lapsen opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on sujuva ja että lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate toteutuvat mahdollisimman hyvin.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen muodostamilla yhteisillä alueilla tavoitellaan samanlaista palvelutarjontaa eri puolilla kaupunkia.

Lisää aiheesta lautakunnan kokouksen esityslistalla

Kasvatuksen ja koulutuksen uutinen 19.2.2020: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suunnittelulle yhteiset alueet


JAA