Oppilaita koulun pihalla

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asukastilaisuuksia lokakuussa

Syksyn alueelliset keskustelutilaisuudet kuntalaisille jatkuvat. Seitsemästä suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asukastilaisuudesta jäljellä on kolme. Tervetuloa mukaan!

Tilaisuudet järjestetään suurpiireittäin. Niissä esitellään kunkin alueen suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palvelut. Tilaisuudet on ensisijaisesti suunnattu päiväkoti- tai kouluikäisten lasten ja nuorten huoltajille. Tilaisuuksien esityskieli on suomi.

Syyskuussa pidettiin neljä tilaisuutta. Lokakuun tilaisuudet järjestetään seuraavasti:

  • Eteläinen suurpiiri tiistaina 5.10.2021 klo 17.30-19.00
  • Keskinen suurpiiri keskiviikkona 6.10.2021 klo 17.30-19.00
  • Pohjoinen suurpiiri torstaina 7.10.2021 klo 17.30-19.00

Kysymyksiä on helppo lähettää chatin kautta

”Jos et ehtinyt mukaan aiempiin tilaisuuksiin, nyt kannattaa osallistua”, kannustaa vuorovaikutusasiantuntija Anu Markkola kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Anu Markkola on ollut mukana kaikissa neljässä syyskuun tilaisuudessa, ja hän kertoo asukkaiden osallistuneen keskusteluun aktiivisesti. ”Kysymyksiä onkin helppo lähettää chatin kautta”.

Aiemmissa tilaisuuksissa keskustelua ovat herättäneet muun muassa kieliasiat, kuten kielirikasteinen opiskelu, sekä hyvän yhteishengen vaaliminen ja kiusaamisen ehkäisy. On myös kysytty, miten asiakaskyselyissä nousseita asioita on hyödynnetty palveluiden kehittämisessä.

Myös korona on puhuttanut. On kysytty esimerkiksi sitä, pääsevätkö lapset retkille ja voidaanko porukalla liikkua julkisilla kulkuneuvoilla.

Tilaisuuksien tallenteet Helsinkikanavalla

Tilaisuuksien osallistumislinkit ja esitysmateriaalit ja julkaistaan osoitteessa hel.fi/palveluverkko. Tilaisuuksiin ei ole ennakkoilmoittautumista.

Tilaisuudet tallennetaan, joten ne voi katsoa myös jälkikäteen. Tallenteet löytyvät Helsinkikanavalta

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aluejakoa yhtenäistetty

Vuoden 2021 alusta otettiin käyttöön uusi organisaatiomalli, jossa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen aluejakoa on yhtenäistetty.

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa lapselle ehyt ja yhtenäinen opinpolku sekä vähentää opinpolun aikaisia siirtymiä, toteuttaa lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate, yhtenäistää palvelutarjontaa eri alueilla kaupungissa ja lisätä lasten tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumista sekä hillitä eriarvoistumiskehitystä kaupungissa.

Lisätietoja:

Peruskoulujen aluejako

Varhaiskasvatuksen aluejako

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio (lautakuntapäätös)

Lue myös verkkosivuillamme: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asukastilaisuudet perheille syys-lokakuussa (uutinen 25.8.2021)

Kuva: Jefunne Gimpel