Helsingin varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää työntekijöitä

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on jo pitkään ollut haastavaa sekä suomen- että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston ammattibarometrin (3/2019) mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä on ammattipulanimikkeiden kärjessä. Koko maassa varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä on ammattibarometrissä sijalla viisi.

Helsingissä henkilöstön saatavuuden parantamiseksi on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehty paljon eri toimenpiteitä kuten tehostettu rekrytointia, edistetty koulutusta ja uudistettu sijaistoimintaa. Tästä huolimatta henkilöstöä on ollut vaikea saada.

”Tämän hetken arvion mukaan näyttää siltä, että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstötilanne on paikoin kriittinen ja meillä on suuria vaikeuksia saada riittävästi tarvittavaa henkilöstöä. Pohdimme parhaillaan, pitääkö syksyllä yhteen ruotsinkieliseen päiväkotiin palkata tämän vuoksi myös suomenkielistä henkilöstöä. Tällä voidaan turvata, että voimme pitää toiminnan käynnissä ja emme joudu sulkemaan päiväkotia henkilöstöpulan vuoksi,” kertoo toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön lisätarve ensi toimintakaudelle on 70 työntekijää. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on henkilöstön saatavuudessa myös haasteita, mutta henkilöstöä on saatu sinne paremmin.

Varhaiskasvatus on varhaiskasvatuslakiin perustuva subjektiivinen oikeus eli kunnan on aina järjestettävä lapselle varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuslain mukaan Helsingin kaupungin tulee järjestää varhaiskasvatusta sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

”Tilanne on äärimmäisen valitettava. Jatkamme ponnisteluja henkilöstön saamiseksi muun muassa ruotsinkieliseltä alueilta. Toivomme päättäjiltä ratkaisuja, jotta tilanne paranee paitsi Helsingissä niin myös muualla maassa. Koulutuksen paikkamääriä on lisättävä molemmissa kieliryhmissä ja on erityisesti katsottava ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen tarpeita, sekä yleisesti nostettava alan houkuttelevuutta eri keinoin”, toteaa Liisa Pohjolainen.


JAA