Materiaalin kansi: Sigita Zalyte

Uusia malleja kodin ja koulun yhteistyöhön etsittiin yhdessä kokeillen

“Koti ja koulu on tavallaan mun yhteishuoltajia, ja olishan se parempi, että ne tuntis toisensa hyvin” sanoo Vesalan peruskoulun oppilas Sofia Leppänen.

Helsingissä kodin ja koulun yhteistyötä pidetään tärkeänä. Yhteistyön kehittämiselle on etsitty uusia toimintamalleja. Kehittämistyön tuloksena syntyi Yhdessä kokeillen -materiaali kouluväelle ja kaikkien muidenkin kehittämisestä innostuneiden iloksi.

Kehittämistyöhön osallistui oppilaita, huoltajia ja opettajia Toivolan koulusta, Vesalan peruskoulusta ja Suutarinkylän peruskoulusta. Kehittäminen toteutettiin viime lukuvuonna Verkostomainen kodin ja koulun yhteistyö -hankkeessa, jota rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Erityisesti oppilaiden osallistuminen nousi merkittävään rooliin. ”Jälleen kerran huomasimme, että oppilailla on valtavasti osaamista ja motivaatiota lähteä tekemään uusia, heitä itseään kiinnostavia asioita. Tätä energiaa kannattaa koulussa hyödyntää, ” kannustaa hanketta koordinoinut opetuskonsultti Kirsi Verkka Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. 
 
Punkbändi, big band vai sinfoniaorkesteri?

Hankkeessa sovellettiin kokeilevaa ja käyttäjälähtöistä kehittämisen tapaa kouluympäristössä. Jokainen koulu, oppilaat ja vanhemmat ovat oma yhteisönsä, jonka kannattaakin hakea itselleen sopiva tapa kehittää toimintaansa.

Yhdessä kokeillen -oppaasta löytyy kolme kehittämisen mallia: punkbändi, big band ja sinfoniaorkesteri.

Opasta lukemalla voi pohtia, sopiiko meille pienen oppilasryhmän ja mentorin muodostama punkbändi, joka tekee kehittämistyötä nopeasti kokeillen. Vai tuntuuko luontevalta kehittää nykyistä toimintaa esimerkiksi yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa? Mallikuvaukset ja koulujen kokemuspohjaiset tarinat voivat auttaa oman kehittämisen tavan ja tavoitteen löytämisessä.

Yhteisöllinen toimintakulttuuri tavoitteena

Kodin ja koulun yhteistyön käynnistämisessä on hyvä tunnistaa siihen liittyviä esteitä ja työtä tukevia asioita.

”Koulu- ja kotiväen joukosta voi löytyä ihmisiä, joiden mielestä koulu hoitakoon koulun asiat ja koti kodin asiat. Taustalla vaikuttaa teollistuminen ja erikoistumisen kulttuuri. Maailma on kuitenkin muuttunut, mikä näkyy uudessa opetussuunnitelmassakin. Tavoitteena on rakentaa yhteisöllistä toimintakulttuuria, johon myös huoltajia kutsutaan mukaan”, sanoo hankkeen toteutuksesta vastannut tutkija Jussi Ekqvist
 
Huoltajat ovat koululle valtava voimavara

Huoltajien osaaminen ja aika ovat koululle voimavara, jota kannattaa hyödyntää. Toivolan koulussa toteutettiin ilmiöoppimisen suunnittelua yhdessä huoltajien kanssa. Pieni työryhmä huoltajia, opettajia ja rehtori, kokoontui kolme kertaa suunnittelemaan  Suomi100-ilmiöoppimisen jaksoa. Kokemus oli kaikille osapuolille myönteinen.

Koulun opettajat totesivat, että ilmiöjaksolle tuli paljon uusia ideoita ja aikaa vapautui nyt entistä enemmän pedagogiseen suunnitteluun. “Kodin ja koulun yhteistyötä on yritetty parantaa pitkään, nyt tuntuu ensimmäistä kertaa siltä, että voisimme siinä onnistua,” toteaa Toivolan koulun rehtorina toiminut Erkki Häggman.

Yhdessä kokeillen -materiaali

JAA