Uusi asioinnin tietojärjestelmä kehitteillä – Wilman vaihtamisesta ei ole Helsingissä päätetty

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on aloitettu uuden asioinnin tietojärjestelmän kehittäminen eli ASTI-hanke. Aihe on ollut viime päivinä paljon esillä. Koulujen käytössä oleva Wilma-käyttöliittymä ei ole vielä poistumassa eikä päätöstä Wilmasta luopumisesta ole tehty, vaan sen käyttöä jatketaan usean vuoden ajan.

Kasvatuksen ja koulutuksen digiohjelmassa on tavoitteena kokonaisvaltaisen alustan kehittäminen. Tavoitteena on yksi viestintäkanava varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli yksi kirjautuminen, yksi salasana ja sama tunnus, joka säilyy myös huoltajilla lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Alustaa kehitetään asteittain yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 2. asteen kanssa. Hankkeen siirtymävaiheista viestitään henkilöstölle ja huoltajille hyvissä ajoin etukäteen.

Asioinnin tietojärjestelmän kehittäminen on aloitettu varhaiskasvatuksen palveluista. Kehittämistyössä on ollut mukana varhaiskasvatuksen henkilöstöä sekä varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajia ja muita sidosryhmiä. Perusopetuksen, lukio-opetuksen ja ammatillisen opetuksen osalta kehittämistyötä ei ole vielä aloitettu. Näiden osioiden kehittämistä tullaan myös tekemään yhteistyössä henkilöstön ja huoltajien kanssa, jotta lopputulos on toimiva ja käyttäjäystävällinen.


JAA