Digitaalisen median välityksellä toteutettu grooming on kasvava ongelma maailmassa.

Tuore video lisää tietoisuutta groomingista – tavoitteena lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy

Lasten ja nuorten seksuaalista houkuttelua ja hyväksikäyttöä eli groomingia pyritään ehkäisemään sosiaalisen median kanavissa. Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla meneillään olevassa hankkeessa on tuotettu video 

Riko hiljaisuus – tietoa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja groomingista

Videolla keskustelevat erityisasiantuntijat Nina Vaaranen-Valkonen ja Hanna-Leena Laitinen Suojellaan Lapsia ry:stä, Maria Rossi Helsingin keskusrikospoliisista sekä koulupsykologi Milla Hormaluoma Helsingin kaupungilta.

Meneillään oleva hanke on nimeltään Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy (ml. grooming). Hanketta rahoittaa Opetushallitus, ja yhteistyöverkostona toimivat pääkaupunkiseudun kunnat ja eri järjestöt.

Grooming tarkoittaa tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään kontaktiin lapsen kanssa tarkoituksena kohdistaa lapseen seksuaaliväkivaltaa. Teot voivat tapahtua verkon välityksellä tai kanssakäymisessä kasvokkain. Digitaalisen median välityksellä toteutettu grooming on kasvava ongelma kaikkialla maailmassa ja se on rikoslaissa säädetty rangaistava rikos.

”Lasten somearjessa grooming on valitettavasti kasvava ja muotoaan muuttava ilmiö, joka pyrkii löytämään lapsen haavoittuvuuskohdat. On siis panostettava ennaltaehkäisyyn tietoisuutta lisäämällä ja ottamalla lasten somearki puheeksi niin koulussa kuin kotona. Tunne- ja turvataitokasvatus auttavat ennaltaehkäisyssä, mutta samalla meidän tulee kehittää ilmiön tunnistamista sekä uhrin kohtaamisen interventioita." projektikoordinaattori Stella Leoni toteaa. 

Materiaalia ja koulutusta

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia pyritään ehkäisemään tietoisuutta lisäämällä. Helsingin ja yhteistyökuntien perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen henkilöstölle järjestetään koulutustilaisuuksia aiheesta. Järjestöjen ja kuntien yhteistyöllä on koottu materiaalipankki. Lisäksi kehitetään virtuaalista valmennuskokonaisuutta, joka on kohdennettu opetushenkilöstölle, mutta se soveltuu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Tuore video  Riko hiljaisuus – tietoa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta on osa virtuaalista valmennuskokonaisuutta.


Kuva: Unsplash