Oppilas kirjoittaa ajatuksia kaveruudesta fläppitaululle

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunneilla pohditaan, mistä kaveruus rakentuu

Luotettava. Ystävällinen. Auttavainen. Laakavuoren ala-asteen kuudesluokkalaisille on selvää, millainen on hyvä kaveri. Kaverisuhteisiin liittyvä pohdinta on olennaisesti läsnä myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunneilla, joilla kaveritaitoja käsitellään.

On tiistaiaamupäivä, ja opettaja Miia Ropponen laittaa esille listan käsitteistä ja antaa oppilaille tehtävän: pohtikaa pareittain, mitä erilaisista kaveritaitoihin liittyvistä käsitteistä tulee mieleen. Meneillään on tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunti Laakavuoren ala-asteella, ja tarkastelun alla oleviin käsitteisiin lukeutuvat muun muassa ystävällisyys, kiittäminen, avun pyytäminen ja kuunteleminen. Lähestyvään ystävänpäivään sopivasti oppilaat kirjoittavat ajatuksensa ylös sydämenmuotoisille papereille, jotka kiinnitetään seinälle muidenkin nähtäväksi. Ystävällisyys-otsikon alle on kirjattu tärkeä huomio: muista olla kaikille ystävällinen!

Laakavuoren ala-aste on mukana kokeilussa, jossa tunne- ja vuorovaikutustaidoille on varattu lukujärjestyksestä oma tuntinsa. Oman tunnin varaaminen on mahdollistanut työn alla olevien aiheiden käsittelyn syvemmin. Opettajat vastaavat tuntien suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on lisäksi laatinut suunnittelun tueksi vuosikellon, jossa jokaiselle kuukaudelle on oma teemansa. Teemoja ovat esimerkiksi empatia ja kaveritaidot. Lukuvuoden alkaessa syksyllä käsitellään ryhmäytymistä koskevia asioita ja keväällä taas ollaan tulevaisuusorientaatioon liittyvien kysymysten äärellä, etenkin yläkouluun siirtyvien kuudesluokkalaisten kanssa.

Oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen on mukana valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Kouluilla on erilaisia ratkaisuja liittyen siihen, millä tavoin näiden taitojen opetus toteutetaan. On tavallista, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan jonkin oppiaineen tunnilla, joko varaten sille oman osansa tunnilta tai niin, että se nivoutuu osaksi kyseisen aineiden opetusta.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu elää kuitenkin mukana koulujen arjessa koko ajan, ja sitä tekevät kaikki koulun aikuiset ollessaan tekemisissä oppilaiden kanssa. Tärkeä osa tunne- ja vuorovaikutustaitoja on omien tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen, millä on suuri merkitys itsetuntemuksen kehittymiselle. Kaikenlaisten tunteiden näyttämiseen kannustetaan, ja hankalatkin tunteet saa ilmaista. Oman pettymyksen kanssa voi tulla näkyväksi. Tunteiden käsittelyä on myös rauhoittumisen opettelu, ja esimerkiksi mindfulness-tyyppiset harjoitukset voivat auttaa pysähtymään omien tunteiden äärelle.

Palataan vielä Laakavuoreen, jossa on aika käydä läpi oppilaiden kaveritaidoista tekemiä huomioita. Luottamus on sitä, että voi luottaa kaverin tekevän mitä lupaa, kun soitetaan samassa bändissä. Ystävällisyyttä on se, että otetaan kaikki leikkiin mukaan ja lohdutetaan silloin, kun toisella on paha mieli. Kannustaminen taas on muiden tukemista.

Entä se ystävänpäivä? Mikä sen merkitys on? En mä tiedä. Me ollaan kavereita joka päivä.