Stadin AO:ssa mennään suoraan kohti unelma-alaa

Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, jossa opiskelijoita on noin 17 000. Viiden kampuksen 14 toimipaikkaa sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Koulutustarjontaan kuuluu lähes kolmekymmentä ammatillista perustutkintoa, useita erilaisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä täydennys-, oppisopimus- ja nivelvaiheen koulutusta.

Opiskelu Stadin AO:ssa on monimuotoista ja käytännönläheistä. Opintoihin kuuluu vähintään puoli vuotta työelämässä oppimista, jolloin opiskelijat luovat tärkeitä verkostoja työelämään jo ennen valmistumistaan.

Omat mielenkiinnon kohteet ohjaavat ammatinvalintaa

Peruskoulusta valmistuvan yksi tärkeimmistä, ohjaavista kysymyksistä on: ”Mikä minua kiinnostaa?”. Käytännönläheiselle, ketterästi työelämään mukaan haluavalle ammatillinen perustutkinto antaa hyvän pohjan. Stadin AO:n 27 perustutkinnon joukosta on mistä valita.

Esimerkiksi lainsäädännöstä kiinnostuneille, aktiivisille ja ongelmanratkaisukykyisille opiskelijoille turvallisuusala tarjoaa erilaisia uramahdollisuuksia. Turvallisuusvalvojia työskentelee muun muassa vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtävissä, turvatarkastustehtävissä ja turvajärjestelmien ylläpidossa.

Sosiaalisille, toisten ihmisten hyvinvoinnista kiinnostuneille on monipuolisia suuntautumisvaihtoehtoja sosiaali- ja terveysalalla. Lähihoitajana voi erikoistua vaikkapa ikääntyneiden, lasten ja nuorten, vammaisten tai mielenterveys- ja päihdepotilaiden parissa työskentelyyn.

Loogista ajattelukykyä ja tiedonhalua opiskelijalta vaativasta tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta valmistuu Stadin AO:ssa ohjelmistokehittäjiä, IT-tukihenkilöitä, tietoverkkoasentajia, elektroniikka-asentajia ja hyvinvointiteknologia-asentajia.

”Hyvinvointiteknologia on tulevaisuuden ala. Tarve tälle osaamiselle kasvaa jatkuvasti Suomessa ja maailmalla,” kertoo hyvinvointiteknologia-asentajaksi opiskeleva Henry Alatyppö. Elokuussa alan opinnot aloittanut Alatyppö huomauttaa, että lääkintälaitteiden huoltaminen on tarkkaa työtä. ”Ala sopii tietoteknisistä asioista kiinnostuneille, vastuullisille tyypeille. Töitä tehdään paljon potilastiloissa, jolloin ollaan tekemissä muiden ihmisten kanssa eli tämä on myös aika sosiaalista hommaa.”

Lisätietoa kaikista Stadin AO:n tarjoamista ammatillisista perustutkinnoista löydät Stadin AO:n verkkosivuilta

Jokainen tutkinto on tekijänsä näköinen

Ammatillinen koulutus tähtää ammattiosaamisen kehittämiseen, jonka ansiosta valmistuneet voivat työllistyä monenlaisiin tehtäviin työelämässä. Jokainen ammatillinen tutkinto on opiskelijan itsensä näköinen kokonaisuus.

Opintojen alussa opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tutkintoonsa tarvitsee.

Ylioppilaslakista haaveilevalle opiskelijalle Stadin AO tarjoaa ylioppilastutkintoon valmentavaa lukio-opetusta yhteistyössä Helsingin aikuislukion kanssa. Ammattilukiossa voi suorittaa ylioppilaskirjoituksiin pakollisiksi valittujen aineiden lukiokursseja, osallistua ylioppilaskirjoituksiin ja suorittaa ylioppilastutkintotodistuksen ammatillisen perustutkinnon ohella.

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja sen suorittaa keskimäärin 3 vuodessa. Mikäli ammatilliseen koulutukseen tullaan lukiopohjalta, voidaan lukiotodistuksesta hyväksilukea osaamispisteitä yhteisiin tutkinnon osiin (YTO-opinnot).

Perustutkinnon suorittamisen jälkeen Stadin AO:ssa voi syventää osaamista opiskelemalla ammatti- ja erikoisammattitutkinnon. Ammatillinen perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Toisen asteen yhteishaussa Stadin AO:hon voivat hakea kaikki peruskoulun tai lukion suorittaneet, joilla ei vielä ole toisen asteen ammatillista tutkintoa. Kevään 2021 yhteishaku on 23.2.–7.4. Koulutuksiin haetaan sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Valintatulokset julkaistaan torstaina 17.6.2021.

Yhteishaun lisäksi Stadin AO:hon voi hakea opiskelemaan joustavasti läpi vuoden jatkuvassa haussa.