Kuva: Jordan McQueen/ Unsplash

Stadin AO kouluttaa henkilöstöään tunnistamaan rasismia ja puuttumaan siihen

Stadin ammatti- ja aikuisopisto tekee Helsingissä uraauurtavaa työtä kouluttamalla henkilöstöään tunnistamaan rasismia ja kitkemään sitä. Tavoitteena on, että työntekijät saavat systemaattisesti yhdenvertaisuus- ja rasismiosaamista.

– On tärkeätä tuoda esille, että ilmiö on olemassa. Kouluissa ja oppilaitoksissa on rasismia ja syrjintää, projektisuunnittelija Pia Aaltonen sanoo.

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman yhtenä tavoitteena on kartuttaa henkilöstön osaamista kielitietoisuudessa ja rasismin sekä syrjinnän tunnistamisessa. Rasismin tunnistamisen työpajat käynnistyvät kaikissa palvelukokonaisuuksissa syksyn 2020 aikana.

Stadin AO:ssa työ on jo aloitettu. Oppilaitoksen johto saa antirasismikoulutusta, ja lisäksi oppilaitokseen on nimetty erityisiä tasa-arvoagentteja, jotka johdon tukena varmistavat, että mahdolliseen rasismiin ja epäasialliseen kohteluun puututaan.

– Kaikki organisaatioiden henkilöstöön kuuluvat tarvitsevat koulutusta, mutta johto on avainasemassa kulttuurin muuttamisessa. Nyt lähdetään avoimesti kysymään: onko meillä tällaista ongelmaa, Aaltonen kertoo.

Rakenteellinen ongelma

Toiseuttamista tapahtuu kouluissa ja oppilaitoksissa rakenteellisesti ja usein tiedostamatta. Opettajat ja muu henkilöstö eivät aina tunnista valta-asemaansa opiskelijaan tai oppilaaseen verrattuna. Kouluterveyskyselyissä on toistuvasti havaittu, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat kokevat kiusaamista selvästi enemmän kuin muut.

– Rasismikokemukset helposti ohitetaan tai jätetään huomiotta, koska rasismiin puuttuminen koetaan vaikeaksi. Nyt tähän puututaan kouluttamalla henkilöstöä. On todella tärkeää, että puhutaan oikealla sanalla: osa ulkomaalaistaustaisten kohtaamasta ”kiusaamisesta” on rasismia, ei kiusaamista, Aaltonen painottaa.


Koulutuspäällikkö Elina Tirisen mielestä rasismiin puuttuminen on kansalaistaito, joka jokaisella ihmisellä tulisi olla.

Stadin AO on tehnyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka luomisprosessissa kuultiin sekä opiskelijoita että henkilöstöä.

 Siinä nousi esiin, että näihin asioihin liittyviä taitoja on aika ohuesti, Stadin AO:n koulutuspäällikkö Elina Tirinen kertoo.

Tirinen painottaa sitä, että opiskelijat valmistuvat ammattioppilaitoksesta suoraan työelämään. Opettajilla on siten suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuuden työelämästä muodostuu.

”Näemme eri tavalla”

Stadin AO:n viitoskampuksella eli Vallilassa on jo järjestetty koko henkilökunnalle tasa-arvokoulutusta, ja lisäksi 15 Stadin AO:n opettajaa osallistuu 15 opintopisteen laajuiseen Luulot pois -koulutukseen. Luulot pois on Opetushallituksen rahoittama, yhdenvertaisuutta edistävä koulutus, jonka kohderyhmänä on ammatillisen toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Vastaavanlainen, koko henkilöstölle muokattu koulutus on tarkoitus toteuttaa myös kampuksille 1-4.


Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Michaela Moua ja lehtori Ruut Kaukinen puhuivat Luulot pois -seminaarissa maaliskuussa.

Tirinen kehuu Luulot pois -koulutusta, jota toteuttavat yhdessä Haaga-Helia, Unidos Oy ja Rauhankasvatusinstituutti ry. Koulutukseen osallistuvat ovat esimerkiksi käyneet vierailemassa tataarimoskeijassa ja nähneet Zambezi-teatterin esityksen, jossa roolit on käännetty päinvastoin: Suomesta lähdetäänkin hakemaan turvapaikkaa Afrikkaan. Koulutukseen osallistuvat ovat saaneet kattavia listoja aiheeseen liittyvästä kaunokirjallisuudesta ja podcasteista. Osallistuja saa koulutuksesta valmiuksia ja pedagogisia välineitä oppilaitoksen yhdenvertaisuustyöhön ja antirasistiseen työotteeseen.

– Koulutus on tuotu arkeen siten, ettei se tunnu väkisin vääntämiseltä. Teemme asioita jatkossakin kuten ennen, mutta erilaiset silmälasit päässämme. Näemme eri tavalla ja saamme uusia oivalluksia, Tirinen kuvailee.

Tavoitteena rasismin väheneminen

Elina Tirisen mielestä rasismin tunnistaminen ja siihen puuttuminen ovat kansalaistaitoja, jotka ihan jokaisella ihmisellä tulisi olla. Hän suosittelee antirasismikoulutusta lämpimästi kaikille muillekin koulutusasteille kuin ammatilliseen. Koulu on kuitenkin instituutio, jonka läpi kaikki ihmiset kulkevat.

– Opettajien tulee osata tunnistaa rasismia, ja heillä tulee olla rohkeutta puuttua rasismiin, Tirinen painottaa.

Koulujen ja oppilaitosten pitäisi olla paikkoja, joissa jokainen oppija voi kokea, että paikka on juuri häntä varten ja jossa on turvallista olla. Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmalla ja Luulot pois -koulutuksella onkin yhteinen lähtökohta.

– Tavoitteena on se, että oppijoiden rasismikokemukset vähenevät ja rasismiin puututaan, Pia Aaltonen sanoo.

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman (Make) osana tarjotaan työpajamuotoista koulutusta rasismin tunnistamisesta ja puuttumisesta myös varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, työväenopiston sekä ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden henkilökunnalle syksystä 2020 alkaen. Make-hanke on osa Mukana-ohjelmaa eli eriarvoisuuden vähentämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanketta.

Linkit:

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2018-2021
Luulot pois!
Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke 2017-2021