Siltamäen ja Suutarilan koulujen ja päiväkotien tulevaisuuden tilatarpeita koskeva asukasilta järjestetään verkkotilaisuutena 13.1.2022

Tilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena – asukkaat kutsutaan mukaan pienryhmätyöskentelyyn

Suutarilan ja Siltamäen peruskoulujen ja päiväkotien tilatarpeita käsittelevä asukastilaisuus pidetään verkkotilaisuutena torstaina 13.1.2022 klo 17.30–19.15.

Suutarilan ja Siltamäen koulujen, päiväkotien ja muiden kaupungin palveluiden tilatarpeista valmistui selvitys vuonna 2021. Nyt kutsumme alueen asukkaat keskustelemaan kanssamme suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta ja toimipisteiden sijainneista.

Tilaisuudessa esittelemme palveluverkkotarkastelun taustat sekä vuonna 2021 suoritetun tilatarkastelun lopputulokset. Lisäksi työstämme asukasillan aikana pienryhmissä verkkotyöpajoissa erilaisia ehdotuksia tilatarpeiden ratkaisemiseksi tulevaisuudessa. Tilaisuudessa pääset mukaan vaikuttamaan tulevien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimipisteiden sijaintiin.

Tilaisuuden tarkempi ohjelma ja liittymislinkki verkkotilaisuuteen ovat löydettävissä verkkosivulla. Myös tilaisuudessa käydyistä keskusteluista julkaistaan tietoa verkkosivulla tilaisuuden jälkeen.

Aiempi selvitys Suutarilan ja Siltamäen alueen tilatarpeista

Vuoteen 2035 asti ulottuva tarkastelu toimii taustatietona, kun alueella suunnitellaan kaupungin omistamien tilojen kunnostuksia ja uusien tilojen rakentamista. Tarkastelussa kartoitettiin alueen nykyisten rakennusten kunto, kaupungin palvelutuotannon tarpeet ja väestöennusteen tiedot, jotta alueelle voidaan suunnitella riittävästi ja oikeantyyppisiä tiloja.

Lue lisää selvityksestä verkkosivulta.