Samalla puolella – Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen yhdistävät voimansa kiusaamista vastaan

Kaupungit haluavat kampanjallaan osoittaa seisovansa yhtenä rintamana lasten ja nuorten puolella kiusaamista vastaan.

Pääkaupunkiseudun kunnat yhdistävät voimansa ja osaamisensa koulussa ja vapaa-ajalla tapahtuvaa kiusaamista ja väkivaltaa vastaan. Samalla puolella -nimisen kampanjan tukijoina ovat Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan poliisit, Poliisihallitus sekä sisäministeriö.

”Kiusaamisen estäminen on meidän kaikkien tehtävämme. Me aikuiset emme sulje silmiämme kiusaamiselta tai väkivallalta, emmekä katso pois. Kiusaamiseen puuttumiseen ei saa olla minkäänlaista rimaa”, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske sanoo.

Kiusaaminen ja väkivalta tai niiden uhka jättävät aina jäljen. Siksi yksikään tapaus ei saa jäädä piiloon, vaan jokainen tulee selvittää. Aikuisilla tulee olla myös aikaa kohdata nuoria arjessaan, välittää aidosti ja kysyä nuorilta, mitä heille kuuluu.

”Ennaltaehkäisevää työtä on Espoossa tehty jo vuosia ja meidän kaikkien tehtävämme on puuttua kiusaamisen. On tärkeää, että nuoret tietävät koulun yhteiset pelisäännöt ja kenen puoleen kääntyä kiusaamistilanteessa. Kehotamme nuoria kääntymään turvallisen aikuisen puoleen, jos heillä on huolia. Turvallinen aikuinen voi olla esimerkiksi lapsen huoltaja tai joku koulun henkilökunnasta, joka kuuntelee ja auttaa tilanteen ratkaisemisessa”, toteaa Espoon sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho.

Aikuisen otettava kiusaaminen vakavasti

Poliisista korostetaan, että aikuisen tulee ottaa tosissaan, jos lapsi kertoo hänelle koulukiusaamisesta. 

”Kiusaaminen on nykyaikana ennen kaikkea poissulkemista ja henkistä väkivaltaa, mutta se voi kärjistyä ja täyttää myös rikoksen tunnusmerkistön, jos kyse on esimerkiksi pahoinpitelystä tai laittomasta uhkauksesta. Puhutaan siis erittäin vakavista asioista”, muistuttaa rikoskomisario Simo Kauppinen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.  
  
”Kiusaajat selittävät kiusaamista yleensä niin, että kyseessä oli vain ”läppä”. Tällaisella ”läpällä” voi kuitenkin olla pitkät seuraukset sekä kiusatun että kiusaajan elämään. On hyvä muistaa, että myös alaikäiset lapset ovat vahingonkorvausvelvollisia. Vanhempien kannattaa ottaa nämä asiat puheeksi lastensa kanssa ja tehdä ne lapsilleen selväksi”, Kauppinen jatkaa.

Ennaltaehkäisevät taidot käyttöön

Koulussa ja vapaa-ajalla tapahtuvaa kiusaamista on mahdollista ennaltaehkäistä ja estää oikeanlaisilla taidoilla. Näitä ovat esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot, joita lasten ja nuorten on tärkeää oppia. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on jokaisessa kunnassa käytössä omat mallinsa ja työkalupakkinsa, joita koulut voivat hyödyntää.

”Helsingissä on käytössä kiusaamisen vastainen ohjelma (KVO13), jossa panostetaan kiusaamisen ennaltaehkäisyyn esimerkiksi opettamalla sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja, seurataan oppilaiden hyvinvointia mittareilla ja toteutetaan jatkuvaa ryhmäyttämistä, kun uusi oppilas aloittaa luokassa. Pitkäkestoisimmat kiusaamistapaukset ratkotaan yhdessä kolmannen sektorin, poliisin ja esimerkiksi nuorisotyön ja sovittelutoiminnan kanssa”, Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kertoo.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteinen kiusaamisen vastainen somekampanja kouluväkivaltaa vastaan kestää lukuvuoden loppuun asti. Vuoden aikana kaupungit kertovat kiusaamista ehkäisevästä ja siihen puuttuvasta toiminnastaan, esimerkiksi viranomaisyhteistyön, nuorisotyön tai mielenterveystyön näkökulmista.

Uutisoinnissa hyödynnetään #samallapuolella -tunnistetta, joka tuo teemat ja kaupungit yhteen. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada kiusaamisen vastaiseen työhön mukaan koulun kanssa toimivia yhteiskunnallisia tahoja ja huoltajat. Kiusaamattomuudesta halutaan tehdä rohkea ja tavoiteltava valinta.

”Tekemällä yhteistyötä samalla puolella vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa voimme nitistää kiusaamisen ja parantaa nuorten hyvinvointia niin koulussa kuin vapaalla”, kaupungit painottavat.