Kuvalähde: Maarit Hohteri

RuutiGaalassa juhlittiin nuorten vaikuttamista ja jaettiin 150 000 euroa nuorten valitsemiin kohteisiin

Helsinki juhli nuorten vaikuttamista RuutiGaalassa Kulttuuriareena Gloriassa 4.12. Illan aikana palkittiin nuorten vaikuttamismahdollisuuksia edistäneitä tahoja sekä julkistettiin 150 000 euron RuutiBudjetista nuorten valitsemiin kohteisiin jaetut rahasummat. Gaala huipentui Helsingin nuorisoneuvoston vaalien tuloksen julkistamiseen. Nuorisoneuvostoon valittiin nyt ensimmäistä kertaa 30 edustajaa.

Nuorten vaikuttamista julistavassa tapahtumassa puhuivat apulaispormestarit Nasima Razmyar (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala) ja Pia Pakarinen (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala). Pakarinen muistutti, että kaikille nuorille löytyy vaikuttamismahdollisuuksia, muun muassa oman koulun piiristä sekä Helsingin kaupungin osallistuvaan budjetointiin osallistumalla. Razmyar nosti esiin väistyvän nuorisoneuvoston ison saavutuksen: tulevana vuonna alkavaan kokeilun, jossa nuorisoneuvoston jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa Helsingin toimialalautakunnissa.

RuutiGaala huipentui Helsingin nuorisoneuvoston vaalien tuloksen julkistamiseen. Nuorisoneuvostoon valittiin nyt ensimmäistä kertaa 30 jäsentä, aiemman 20 sijaan. Nuorisoneuvostoon tulivat valituiksi Chaiwat Kiattrakoolchai, Kasper Rautalinko, Vivian Ljungvist, Aapo Kivivuori, Sampo Hallivuori, Jimi Joutsio, Alma Rantalaiho, Abdalla Mao, Lauri Pyykkö, Jim Koskinen, Jenny Vu, Pekka Ahosola, Jamaal Farrah, Rebekka Baer, Elias Mustamand, Sara Kallionkieli, Antti Avoranta, Elli Haaramo, Tilda Lassila, Iiris Kuparinen, Minttu Laakso, Khalid Omar, Sigrid Autio, Milja Vertola, Elo Umukoro, Max TalviOja, Polina Ivanova, Dan Cederlöf, Joel Helin ja Virva Paloviita. Vaaleissa annettiin kaiken kaikkiaan 9493 ääntä ja äänestysprosentti oli 35,74%.

Helsingin nuorisoneuvosto on vuosittain vaaleilla valittava ryhmä, joka vaikuttaa nuorille tärkeisiin asioihin Helsingissä. Nuorisoneuvoston tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Tammikuussa 2019 aloitetaan kokeilu, jossa nuorisoneuvoston edustajat saavat ensimmäistä kertaa puhe- ja läsnäolo-oikeuden kaikissa neljässä toimialalautakunnassa.

RuutiBudjetista rahaa mm. syrjäytymisen ja kiusaamisen vastaisiin toimiin

Gaalassa julkistettiin 150 000 euron RuutiBudjetista nuorten ideoimille ja valitsemille kohteille jaetut rahasummat. Rahaa myönnettiin mm. nuorten mielenterveyttä ja työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin sekä kiusaamisen ja syrjäytymisenvastaisiin hankkeisiin ja tapahtumiin. Myös nuorten harrastusmahdollisuudet ja nuorille suunnatut oleskelutilat saivat rahoitusta.

RuutiBudjetti on osallistuvan budjetoinnin malli, jossa 13–17-vuotiaiden nuorten vapaa-ajan toiminnasta, palveluista ja budjetin kohdentamisesta päätetään yhdessä nuorten kanssa. Nuoret ovat kehittäneet vuoden aikana paikallisissa työpajoissa kymmeniä erilaisia toimenpide-ehdotusta, joihin jaettiin 150 000 euroa Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen vuoden 2018 budjetista.

Lopullinen päätös summan jakautumisesta tehtiin 3.12. neuvotteluissa Helsingin Nuorisoneuvoston ja nuorisopalveluiden aluepäälliköiden kesken. Päätöksissä korostettiin alueellista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja vaikuttavuutta sekä pyrittiin tukemaan laajoja kokonaisuuksia ja aloitteita, joilla on vaikutusta mahdollisimman monen nuoren elämään.

JAA