Ressun lukion uudet tilat Kampissa.

Ressun lukiolle ja peruskoululle lisää tilaa Kamppiin

Helsingissä tavoitteena on kaksinkertaistaa englanninkielisen opetuksen paikkamäärä. Ressun peruskoulu ja lukio tarjoavat jo nykyisellään sekä suomen- että englanninkielistä opetusta. Nykyiset tilat ovat kuitenkin oppilasmäärän kasvun vuoksi käyneet ahtaiksi. Lisää tilaa saadaan Kampista, osoitteesta Ruoholahdenkatu 23.

Ruoholahdenkadun ja Köydenpunojankadun risteyksessä oleva kiinteistö saneerataan. Uusien tilojen sijainti on keskeinen ja hyvin saavutettavissa. Raitiovaunut 6, 7, 8 ja 9 palvelevat aluetta ja Kampin ja Ruoholahden metroasemat ovat kävelyetäisyydellä.

Uusiin tiloihin muuttaa 750 oppilasta

Ressun lukio sijaitsee tällä hetkellä osoitteessa Kalevankatu 8–10. Nykyinen koulurakennus jää lukion päätilaksi ja Ruoholahdenkatu 23:n tiloista osoitetaan lukion IB-linjalle tarvittavat lisätilat. Kalevankadun toimipaikan ja uuden toimipisteen välinen etäisyys on noin kilometri. Lukion IB-opetus siirtyy pääosin Ruoholahdenkadulle ja toiminta järjestetään siten, että turhia siirtymiä koulupäivän aikana vältetään.

Helsingin kaupunki vuokraa tilat Ressun peruskoulun ja lukion lisätiloiksi. Rakennuksen ensimmäinen, viides ja kuudes kerros otetaan käyttöön elokuussa 2020 ja loput kerrokset joulukuussa 2020.

Lisätiloissa tulee opiskelemaan kaikkiaan 750 oppilasta, joista 450 on peruskoulun oppilaita ja 300 lukion opiskelijoita.

Ressun lukion Kampin toimipisteen ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan aulatilat ja ruokasali keittiöineen, neljänteen kerrokseen lukion opetustiloja ja viidenteen kerrokseen lukion yhteisöllinen alue (väli- ja hyppytuntialue), lukion luonnontieteiden kortteli sekä lukion opetustiloja. Kuudenteen kerrokseen sijoitetaan kirjasto, ryhmätyö- ja neuvottelutiloja, hallinnon tiloja, oppilashuollon tiloja sekä henkilökunnan taukotilat. Alempiin kerroksiin tulee peruskoulun tiloja.

Tilasuunnittelulla huomioidaan opiskelijoiden tarpeet

Lukiolla ja peruskoululla on omat opetustilansa eri kerroksissa. Jako peruskoulun ja lukion kesken on suunniteltu ottaen huomioon tilojen sijoittuminen ja käytettävyys sekä kummankin koulun yksilölliset tarpeet. Lukion luonnontieteen luokat mahdollistavat runsaan kokeellisen työskentelyn ja viihtyisä kirjastoalue tarjoaa tilaa itsenäiseen opiskeluun. Lukion tilat on suunniteltu Ruoholahden puoleisen porrashuoneen yhteyteen ja peruskoulun tilat Köydenpunojankadun porrashuoneen yhteyteen.

Köydenpunojankadun puolelle avataan uusi esteetön sisäänkäynti, jota peruskoulun oppilaat tulisivat käyttämään peruskoulun pääsisäänkäyntinä. Näin nuoremmat oppilaat saadaan pois Köydenpunojankadun ja Ruoholahdenkadun risteysalueelta. Lukion opiskelijat ja koulun vierailijat sekä asukaskäyttäjät saapuvat kouluun risteyksen pääsisäänkäynnin kautta.

Muutostöiden arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Nomad Oy.

Hietalahden seudun ensimmäisiä korkeita kivirakennuksia


Arkkitehti Joonas Parviaisen kohteesta laatiman rakennushistoriallisen selvityksen mukaan Klassistisia piirteitä ilmentävän rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Valter Jung & Emil Fabritius. Rakennusta laajennettiin Yngve Lagerbladin ja Filip Koppelin suunnitelmin vuosina 1929–30, mistä lähtien se on kattanut koko kolmion mallisen korttelin.

Rakennus oli Hietalahden seudun ensimmäisiä korkeita kivirakennuksia puutalojen keskellä. Rakennuksessa on kuusi maanpäällistä kerrosta sekä yksi osittain maanpäällinen kellarikerros. Rakennuksen länsipuolelta kulkenut Helsingin satamarata on muuttunut suosituksi kevyen liikenteen väylä Baanaksi, joka avattiin kesällä 2012. Rakennuksessa on kuusi maanpäällistä kerrosta sekä yksi osittain maanpäällinen kellarikerros. Rakennus ja sen katujulkisivu on asemakaavassa suojeltu.


Kirjaston havainnekuva: Capture Design / Nomad Arkkitehdit Oy

Rakennuksen kuva: Niklas MäkeläJAA