Päiväkoti Laakavuoren esiopetuksessa keskitytään lasten turvallisuuden tunteen vahvistamiseen ja kaveritaitojen opetteluun

”Tärkein tavoitteemme on nyt yhdessä perheiden kanssa tukea lasten kehitystä, vahvistaa lasten vuorovaikutustaitoja ja erityisesti edistää lasten turvallisuuden tunnetta. Yhdessä ammattitaitoisten työntekijöiden ja vanhempien kanssa tuemme lapsia, jotta lapset saavat turvallisen ja hyvän oppimisen ympäristön päiväkodissa”, sanoo varhaiskasvatusalueen päällikkö Irma Sihvonen.

Jatkotoimenpiteet kevään aikana

Esiopetusryhmissä keskitytään loppukevään aikana lasten turvallisuuden tunteen vahvistamiseen ja kaveritaitojen opetteluun.

Kaupungilla on kiusaamiseen, rasismiin ja väkivaltaan nollatoleranssi. Päiväkodissa on päivitetty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, jonka mukaan toimitaan. Suunnitelma on päiväkodissa esillä perheille tutustuttavaksi. Perheiden kanssa tehdään koko ajan tiiviisti yhteistyötä, ja viestintään vanhempien kanssa kiinnitetään erityistä huomiota. Vanhemmilta toivotaan palautetta tilanteista mahdollisimman nopeasti ja matalalla kynnyksellä.  

Ryhmät toimivat esiopetussuunnitelman mukaisesti. Jokaisen lapsen kanssa on laadittu esiopetuksen oppimissuunnitelma, joka käydään kevään aikana lapsen ja huoltajien kanssa yhdessä läpi. Jokaisen huoltajan kanssa käydään tämän kevään aikana myös lapsen esiopetussuunnitelman arviointikeskustelu.

Pienryhmiin lisäresurssia ja erityisosaamista

Kaksi kuudentoista lapsen esiopetusryhmää toimii 4-16 lapsen toiminnallisissa pienryhmissä päiväkodin sisätiloissa sekä ulkona. Kummassakin esiopetusryhmässä toimii 1 lastentarhanopettajaa, 1 lastenhoitajaa ja erityislastentarhanopettaja (3 pv/vko). Ryhmien henkilökunta tekee yhteistyötä alueen kiertävän erityislastentarhanopettajan ja esiopetuksen kuraattorin kanssa. 

Marraskuussa esiopetuksen lisäresurssina oli avustaja kuusi tuntia päivässä. Huhtikuun alussa esiopetuksessa aloitti lisätyöntekijänä lastenhoitaja. Lokakuusta lähtien kummankin ryhmän opettajalla on ollut kelpoinen lain ja asetuksen mukainen koulutus.


JAA