Lapsia päiväkodissa.

Päiväkoti Franzenialle Vuoden viittomakieliteko 2019 -tunnustuspalkinto

Kuurojen Liitto ry on myöntänyt Vuoden viittomakieliteko 2019 -tunnustuspalkinnon päiväkoti Franzenialle, joka on perustanut viittomakielisen ryhmän sekä kuuroille että kuuleville viittomakielisille lapsille.

Palkitsemisen perusteena liitto korostaa kielen suojelun näkökulmaa. Viittomakielisten lasten on vaikeaa tänä päivänä saada viittomakielinen kieliympäristö, minkä tärkeys korostuu erityisesti varhaislapsuudessa.

Kuurojen Liitto toivoo, että päiväkoti Franzenian esimerkki voisi toimia inspiraationa myös muille kunnille ja kaupungeille sekä tuoda rohkeutta kuntapäättäjille viittomakielisten lasten kieliolojen ratkaisemisessa.

Vuoden viittomakieliteko 2019 -tunnustuspalkinto luovutettiin päiväkoti Franzenian edustajille viittomakielen päivän seminaarissa 12.2. Valkeassa talossa, Helsingissä.

Päiväkoti Franzeniaa ylläpitää Helsingin kaupunki. Franzénia on historiallisesti merkittävä peruskorjattu rakennus, jossa on tilaa 220 lapselle. Tilat on suunniteltu monimuotoisiksi, avoimiksi ja helposti muunneltaviksi.  Päiväkodin mottona on: ”Franzéniassa haluamme kasvattaa uteliaita toimijoita ja aktiivisia oppijoita, jotka pohtivat näkemäänsä ja toteuttavat unelmiansa.”

Kuurojen liiton verkkosivut

Kuva: Aki Rask.