Päiväkodit varautuvat ammattiliittojen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoihin

Päiväkodit varautuvat Julkisten hyvinvointialojen liiton (JHL), Suomen lähi- ja perushoitajaliiton (Super), sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön (Tehy), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO) sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitton (Jyty) ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta johtuviin järjestelyihin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Päiväkodit ja perhepäivähoitopaikat ovat auki, mutta päiväkotien ja perhepäiväkotien aamu- ja iltapäivän aukioloaikoihin saattaa tulla muutoksia. Kunkin lapsen päiväkoti ja perhepäivähoito informoi huoltajia mahdollisista muutoksista.

JAA