Pääkaupunkiseudun yhteinen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskysely lähetetään lähes 60 000 lapsen huoltajalle

Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa toteuttavat loka-marraskuun vaihteessa (19.10.-8.11.2020) yhteisen asiakaskyselyn kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille.

 

Kyselyllä selvitetään lasten ja huoltajien kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä heidän toiveitaan kehittämiskohteista. Kyselyä on uudistettu yhteistyössä huoltajien kanssa. Kysymykset koskevat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa, lapsen huomioimista, viestintää ja vuorovaikutusta sekä osallisuuden toteutumista. Kyselyyn voi vastata suomen, ruotsin, englannin, viron, venäjän, arabian ja somalin kielillä.

 

Kyselyä on toteutettu yhteistyössä kuntien kanssa kolmen vuoden välein vuodesta 2008. Kysely lähetetään lähes 60 000 varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevan lapsen huoltajalle. Huoltajat saavat ohjeet kyselyyn vastaamiseen omasta varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikastaan.

 

Asiakaskyselyn tulokset julkaistaan tammikuussa 2021.

 

Lisätietoja antaa:

 

Helsinki:

Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, 09 310 43368

Chef för småbarnspedagogiken Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi, 09 310 73014

Arviointiasiantuntija Kati Järvinen, kati.jarvinen@hel.fi, 09 310 27448