Lapsia lukemassa

Helsingissä hyvät oppimistulokset, mukana koko ikäluokka kaupungin kouluissa

Helsingin kaupungin koulut osallistuivat valtakunnallisiin oppimistulosten arviointeihin viime syksynä. Tulosten perusteella helsinkiläiset lapset aloittavat peruskoulun hyvin taidoin ja valmiuksin ja 7.-luokkalaisten englannin osaaminen on hyvällä tasolla.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi järjesti syksyllä 2018 kaksi oppimistulosten arviointia. Helsingin kaupunki osti arvioinnit koko ikäluokalle. Kaikki ensimmäisen luokan aloittaneet oppilaat osallistuivat arviointiin, jossa kartoitettiin matematiikan ja äidinkielen osaamista, kuten matemaattisen ajattelun ja mittaamisen taitoja sekä kielen ymmärtämistä ja tulkitsemista. Lisäksi kaikki kaupungin koulujen 7.-luokkalaiset osallistuivat A-kielenä opiskeltavan englannin osaamisen arviointiin, jossa mitattiin taitoja tuottaa ja tulkita tekstejä.

Joka kolmas 1.-luokkalaisista pärjäsi arvioinnissa keskitasoa paremmin sekä kielellisissä että matemaattisissa taidoissa. ”Lapset aloittavat peruskoulun hyvin taidoin ja valmiuksin. Helsingin päiväkodeissa ja esiopetuksessa tehty laadukas varhaiskasvatustyö näkyy helsinkiläisten ekaluokkalaisten taidoissa”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

7.-luokkalaisten englannin arvioinnissa Helsingin kaupungin koulujen oppilaat suoriutuivat keskimäärin jonkin verran paremmin kuin valtakunnallisen otoksen oppilaat. Sekä tytöistä että pojista 82 % ylsi vähintään hyvän osaamisen tasoon taidoissa tulkita tekstejä. Taidoissa tuottaa tekstejä vähintään hyvän osaamisen tason saavutti 73 % tytöistä ja 67 % pojista.

”Alakoulujemme hyvä kieltenopetus näkyy 7.-luokan oppilaiden englannin osaamisessa”, Liisa Pohjolainen iloitsee. ”Huomionarvoista oli myös, että 7.-luokkalaisemme käyttävät englannin kieltä vapaa-ajallaan enemmän kuin valtakunnallisen otoksen oppilaat”, Pohjolainen jatkaa.

Arviointituloksia hyödynnetään opetuksen kehittämisessä

Karvin arvioinnit toteutettiin valtakunnallisena otoksena. Kunnilla oli mahdollisuus laajentaa arvioinnit koskemaan otosta suurempaa joukkoa. Helsingissä kaupungin ylläpitämissä kouluissa koko ikäluokka osallistui arviointeihin. Näin saadaan arvokasta tietoa opetuksen ja oppimisen arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Helsingin kaupungin kouluista 1.-luokkalaisten lähtötason arviointiin osallistui yli 5 200 oppilasta ja 7.-luokan englannin arviointiin yli 2 900 oppilasta. Arvioinnissa olivat mukana myös tehostetun ja erityisen tuen oppilaat sekä S2-oppilaat eli oppilaat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Arviointiin osallistuneista helsinkiläisistä ekaluokkalaisista S2-oppilaita oli 16 prosenttia ja 7.-luokkalaisista 20 prosenttia.

7.-luokkalaisten englannin arviointiin osallistuneet oppilaat ovat aloittaneet kielen opiskelun 3. luokalla. Syksystä 2018 alkaen Helsingissä ensimmäisen vieraan kielen oppiminen on aloitettu jo ensimmäisellä luokalla.

Helsingissä noin 40 prosenttia 7.-luokkalaisista käy yksityisiä tai valtion kouluja, jotka eivät ole näissä tuloksissa mukana. Suuri osa näistä kouluista toimii alueellisena lähikouluna.