Kuva: Kimmo Brandt

Oppilaiden sisäilmakyselyt jatkuvat Helsingin peruskouluissa

10.01.2018 10:41

Helsingissä jatkuu helmikuussa laaja kehittämishanke, jossa selvitetään oppilaiden ja vanhempien kokemuksia koulujen sisäilman laadusta ja kehitetään oppilaiden sisäilmakyselyä. Hanke tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteistyönä.

Tutkimustietoa kerätään sähköisellä kyselyllä helmikuussa. Kysely tehdään Helsingin itäisen ja kaakkoisen alueen peruskouluissa sekä kaikissa kaupungin ruotsinkielissä peruskouluissa ja suomenkielisissä erityiskoulussa. Mukana on reilut 16 000 oppilasta 45 koulusta. 

"Jatkamme hanketta, jossa sisäilmaongelmasta kysytään suoraan myös ala-asteikäisiltä oppilailta", sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojeluasiantuntija Marja Paukkonen.

Kyselyyn vastaavat 3.−9.-luokkien oppilaat kouluissaan. 1.-6.-luokkalaisten vanhemmille lähetetään oma kysely koteihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Helsingin Yliopisto keräävät samalla tietoja sisäilman terveysvaikutuksia käsittelevään hankkeeseen.

Laaja ja monipuolinen hanke

Kehittämishanke käynnistyi helmikuussa 2016. Tuolloin sisäilman laadusta kysyttiin Helsingin eteläisen ja keskisen alueen 21 peruskoulun oppilailta ja vanhemmilta.  Keväällä 2017 kysely toteutettiin läntisen ja pohjoisen ja koillisen alueen peruskouluissa.

"Poikkeuksellista on aineiston suuruus ja se, että samassa hankkeessa käytetään oppilaiden ja vanhempien vastauksia", sanoo professori Juha Pekkanen Helsingin yliopistosta.

Hankkeen tuloksia käytetään oppilaille suunnattujen sisäilmakyselyjen kehittämisessä ja osana koulujen kunnon arviointia.
Tutkimustulokset julkaistaan kuluvan vuoden syksyllä.  

Tietoa tutkimuksesta ja vuoden 2017 tuloksista löytyy kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivuilta.

JAA