Perusopetuksen oppilaiden ja huoltajien asiakaskyselyn teemoina opiskelu, yhteistyö, hyvinvointi ja oppimisympäristöt

Oppilailta ja heidän huoltajiltaan kyselyn, 3.–23.2.2020, kautta saadun palautteen pohjalta kehitämme Helsingin perusopetusta. Perusopetuksen asiakaskyselyn kohderyhmäksi on täksi vuodeksi valittu kaupungin suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaiset ja heidän huoltajansa. Kyselyssä on yhteensä 22 väittämää seuraavien teemojen alla: opiskelu ja sen tuki, kodin ja koulun yhteistyö, oppilaan hyvinvointi sekä oppimisympäristö.

Koulut lähettävät huoltajille helmikuun alussa Wilma-viestin, jossa linkki kyselyyn. Jos sinulla on useampi lapsi näillä vuosiluokilla, toivomme sinun vastaavan kyselyyn 3.–23.2. kunkin lapsen osalta erikseen. Oppilaat vastaavat kyselyyn oppitunnilla. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kysely on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisen huoltajan vastauksia voi erottaa kokonaisuudesta. Asiakaskyselyn tuloksista tiedotetaan huoltajille kevään 2020 aikana.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yksi 100 euron ja kolme 50 euron lahjakorttia Helsingin työväenopiston tai Helsingfors Arbiksen kursseille sekä 10 Helsinki-kangaskassia. Kysely toteutetaan yhteistyössä Digitalist Groupin kanssa. Jos sinulla on kysyttävää kyselystä tai siihen vastaamisesta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen palaute@digitalistgroup.com.

JAA