Kuvassa oppilaan tekemä juliste ilmastonmuutoksesta

Oppilaat rakentavat ilmastovaikuttamisen tiekarttaa

Kaupungintalolla 9.–13.9. järjestettävän Ilmastokoulun oppitunneilla syvennytään ilmastonmuutokseen vaikuttaviin teemoihin, kuten liikenteeseen, asumiseen, ruokaan ja rakentamiseen.

Joukko Ressun ja Merilahden peruskoulujen oppilaita vietti alkuviikon Ilmastokoulussa kaupungintalolla kuuntelemassa ilmastoasiantuntijoita ja tekemässä palvelumuotoilijoiden kanssa kaupungin ilmastovaikuttamisen tiekarttaa. 

Oppijat halusivat vaikuttaa muun muassa viheralueiden puutteeseen, ruokahävikin ja muovijätteen määrään sekä kivihiilen käytön lopettamiseen.

”Ruokahävikki on kaikista suurin ruokaan liittyvistä ilmastotekijöistä”, Merilahden peruskoulun yhdeksännen luokan oppilas Teo kertoo oppimastaan.

Ilmastokoulun järjestävät Helsingin kaupunki ja Helsinki Design Week yhteistyössä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Kaupunkiakatemian kanssa. Tapahtumaan on vapaa pääsy ja kävijät voivat osallistua yksittäiselle tai useammalle oppitunnille.

Oppilaiden tekemien suunnitelmien pohjalta laadittu ilmastovaikuttamisen tiekartta julkaistaan perjantaina kaupungintalolla kello 14.

Helsinki on sitoutunut kantamaan vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 kunnianhimoiseksi tavoitteeksi on asetettu hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.