Suoraan sisältöön
A A A

Oppijan palvelupolku – yhdessä ideoiden

Helsinki panostaa entistä enemmän asiakaslähtöiseen palveluiden kehittämiseen. Oppijan palvelupolku on kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hanke, jonka tavoitteena on tarjota perheille ja eri-ikäisille oppijoille kaikki palvelut sähköisessä muodossa, selkeästi ja yhdestä paikasta.

Oppijan palvelupolku -hankkeessa syntyy toimintatapa, jossa asiakkaan on helpompi hahmottaa toimialamme palvelutarjontaa ja hakeutua sujuvasti palveluiden pariin.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarjoaa elinikäisen oppimisen palveluja vauvasta vaariin. Jo pienelle lapselle on varhaiskasvatuksen palvelut, esi- ja perusopetus iltapäiväntoiminnan palveluineen sekä lukuisa joukko työväenopiston kursseja. Nämä kaikki ovat lapsen näkökulmasta oppimista. Nuorten ja aikuisopiskelu lukiosta ammattiopintoihin, työväenopistoon ja yliopistoon on oma monimuotoinen kokonaisuutensa. 

Tätä kokonaisuuden kehittämistyötä tehdään kokeillen, yhdessä perheiden ja eri ikäisten oppijoiden kanssa. Hankkeen suunnitteluvaiheessa perheitä oli antamassa palautetta ensimmäisestä nettisivuprotosta, jota kokeiltiin heti alussa keskustelun käynnistämiseksi ja hankkeen konkretisoimiseksi. Työn edetessä tulemme kutsumaan asiakkaita erilaisiin työpajoihin ideoimaan ja antamaan palautetta tehdystä kehitystyöstä. Tavoitteena on tehdä yhdessä asiakkaiden ja eri asiantuntijoiden kanssa jokaista kaupunkilaista oppimiseen innostava palvelu.

12.9. Oppijan polku - yhdessä osallistuen

Seuraava asiakkaiden ja asiantuntijoiden yhteiskehittämistilaisuus on Helsinki Design Weekin yhteydessä kaupungintalolla. Tämä Oppijan palvelupolku -työpaja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet yhteistyöstä kaupungin kanssa sekä haluavat vaikuttaa ja osallistua kaupungin palveluiden kehittämiseen.

JAA