Oppijat oppimassa

Helsingin kasvatus ja koulutus - opetuksen ja oppimisen suunnannäyttäjä globaalisti

Helsingin kaupunki on saanut tunnustusta opetuksen ja oppimisen suunnannäyttäjänä. Kansainvälistä koulutusta ja koulutusinnovaatioita tutkiva HundrED esittelee maailmalle Helsingin kaupungin ensimmäisenä kaupunkina, joka kehittää koulutustaan kaikissa kouluissa. Helsinki on systeemisesti kehittänyt ja toteuttanut opetuksen innovaatioita, jotka toteuttavat Suomen uutta opetussuunnitelmaa. Jokainen helsinkiläinen koulu, oppilaitos ja päiväkoti on hyvä paikka oppia.

Maanantaina 4.11. käynnistyneen Helsinki Education Weekin aluksi HundrED julkisti raportin, jossa se nostaa esiin kymmenen Helsingin kaupungin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa käytössä olevaa oppimisen innovaatiota. Keskiössä ovat globaalit tulevaisuuden kansalaistaidot, koko kaupunki oppimisen ympäristönä ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Innovaatioiden joukossa ovat ilmiöoppiminen, oppijat päätöksentekijöinä, älykkäät oppimisympäristöt sekä kehittäjäopettajaverkostot: asiantuntija- ja tutoropettajat.

”Olemme iloisia, että Helsingin kouluissa tehdyt innovaatiot saavat kiitosta. Maailman muuttuessa myös koulun on muututtava. Henkilökuntamme on tehnyt hienoa työtä ottaessaan käyttöön uudenlaisia oppimisen tapoja”, toteaa toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Koko kaupunki oppimisen ympäristönä on yksi Helsingin innovaatioista. Tämän viikon aikana Helsinki Education Weekin tapahtumissa on tilaisuus tutustua, minne kaikkialle luokkahuoneet kaupungissa ulottuvat.

Helsinki Education Week järjestetään 4.–8.11.2019. Tapahtumakokonaisuus tekee näkyväksi helsinkiläisissä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä. Viikon aikana eri puolilla Helsinkiä järjestetään yli 250 oppimiseen liittyvää tapahtumaa.

Tunnustusta saaneista kymmenestä innovaatioista on julkaistu videot sekä kattava raporttiLue lisää Helsinki Education Weekistä.


JAA