Kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta toukokuussa

Kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu 1.5.2019 lukien yli 2-vuotiailta. Kuntalisää maksetaan edelleen sitä nuoremmille.

Vuonna 2016 ja 2017 syntyneiden lasten huoltajat saavat viikoilla 8-9 kotiin kirjeen, jossa kerrotaan kuntalisän muutoksesta. Muutoksesta kerrotaan suomen, ruotsin, englannin, somalin ja venäjän kielellä.

Kotihoidon tuen myöntäminen

Kotihoidon tukea voidaan myöntää perheen nuorimmalle alle 3-vuotiaalle lapselle, jota hoidetaan kotona. Tämän lisäksi kotihoidossa olevat sisarukset voivat saada sisarkorotuksen, joka on alle 3-vuotiaasta on 102,17 euroa/kk ja yli 3-vuotiaasta 65,05 euroa/kk.

Kotihoidon tuki muodostuu

• lakisääteisestä hoitorahasta (338,34 euroa/kk)
• tulosidonnaisesta hoitolisästä (korkeintaan 181,07 euroa/kk) sekä
• kunnan maksamasta kuntalisästä (Helsinki-lisä).

Kuntalisä on porrastettu lasten iän mukaan

• Kuntalisä alle 1,5-vuotiaalle perheen nuorimmalle lapselle on 264 euroa/kk.
• Kuntalisä 1,5-2-vuotiaalle on 218,64 euroa/kk.
• MUUTOS: Yli 2-vuotiaiden kuntalisä (134,55 euroa/kk) poistuu 1.5.2019 lukien. 

Tuen hakeminen

Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta sähköisesti tai lomakkeella WH1.
Ohjeet tuen hakemiseen Kelan verkkosivuilta

Lisätietoja kotihoidon tuesta löytyy myös kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivuilta 
-More information also in English, Somali, Russia, Estonian, French, Arabic

Changes to the municipal supplement to the child homecare allowance from May 2019

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoihin voi tutustua ja paikkaa hakea sähköisesti  verkossa: Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

JAA