Musakärrytoiminta laajenee eri puolille Helsinkiä

Kuvassa vasemmalta Riikka Rauhala, Annika Kukkonen, Inkeri Karhos, Liisa Woitsch, Anna Nummiranta ja Päivi Nikkilä.

Keskisellä varhaiskasvatusalueella kehitetty Musakärrytoiminta on koulutuskokonaisuus ja osaamisen jakamisen malli, joka rakentuu päiväkodeissa kiertävän soitinkokoelman ympärille. Laadukkaan soittimiston lisäksi Musakärry tuo varhaiskasvatukseen toiminnallista, onnistumisen elämyksiin pohjaavaa kokonaisvaltaista kulttuurikasvatusta.

- Tavoitteena on, että lasten taidekokemusten määrä lisääntyy ja henkilöstön osaaminen vahvistuu, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

Kulttuurikasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä 

Kulttuurikasvatus lisää lasten hyvinvointia myönteistä minäkuvaa vahvistavien sekä sosiaalisia taitoja kehittävien kokemusten avulla. Kulttuuri ja taide kuuluvat kaikille ja ne voidaan yhdistää laaja-alaisesti päiväkotien kaikkeen toimintaan.

Moniammatillisesta Musakärrytoiminnasta hyviä kokemuksia

Musakärrytoiminta käynnistyi Keskisellä varhaiskasvatusalueella keväällä 2016. Tällä hetkellä mukana ovat kaikki alueen varhaiskasvatusyksiköt. Musakärryt suunnitelleeseen työryhmään kuuluu joukko varhaiskasvatuksen ja musiikkikasvatuksen ammattilaisia sekä tärkeimmän yhteistyökumppanin, Helsingin kaupunginorkesterin, edustus.

- Tavoitteena on, että Keskisellä varhaiskasvatusalueella tehty yhteistyö Helsingin kaupunginorkesterin kanssa laajenee varhaiskasvatukseen koko kaupungissa, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

Yhteyshenkilö

Päiväkodin johtaja Inkeri Karhos, puh. 09 310 29181, inkeri.karhos@hel.fi

Musakärry-blogi

Musakärrytoiminnan esittelyvideo

JAA