Monikieliset ohjaajat Luay Helal, Karina Sabitova ja Mukhtar Abib Merilahden peruskoulussa.

Monikieliset ohjaajat tukevat maahanmuuttaja-taustaisia oppijoita ja heidän perheitään

Helsingin päiväkodeissa, peruskouluissa ja lukioissa toimii tänä syksynä 18 monikielistä ohjaajaa. He työskentelevät arabian, somalin, venäjän, englannin ja suomen kielillä. Ohjaajien toiminta on koettu hyvin tarpeellisena.

Ensimmäiset monikieliset ohjaajat aloittivat vuonna 2016 perusopetuksessa. Nyt ohjaajat toimivat varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukioissa sekä aikuisten perusopetuksessa.

Työn keskiössä on sujuvoittaa koulujen ja päiväkotien yhteistyötä kotien kanssa. Monikieliset ohjaajat kertovat oppijoille ja perheille koulun ja päiväkodin toimintatavoista, palveluista ja kulttuurista sekä avaavat opettajille ja muulle henkilökunnalle oppijoiden näkemyksiä ja odotuksia.

Ohjaajat tukevat myös muun muassa koulun aloitukseen ja toiselle asteelle siirtymiin liittyvissä kysymyksissä, valinnoissa ja käytännöissä. 

”Toiminta on koettu hyvin tarpeelliseksi. Oppijat, perheet ja koulun henkilökunta ovat hyötyneet tuesta monin eri tavoin. Koulun tavat ja toiminta voivat olla muualta tulleelle hyvin monimutkaisia. Erityisen tuen palvelut voivat kuulostaa negatiiviselta ja jopa leimaavalta, vaikka tosiasiassa nämä palvelut ovat oppijoille tueksi ja avuksi monissa elämän hankaluuksissa”, projektikoordinaattori Varpu Ahtonen sanoo.

Ahtonen painottaa väärinymmärrysten ja ennakkoluulojen ennalta ehkäisemisen tärkeyttä.

”Monikieliset ohjaajat ovat myös pystyneet motivoimaan oppijoita antamalla tietoa ja realistisia käsityksiä oppimisesta ja uramahdollisuuksista tulevaisuudessa”, Ahtonen kertoo.

Wilman käyttö tutuksi

Karina Sabitova toimii venäjän- ja englanninkielen ohjaajana Merilahden peruskoulussa. Hän kertoo työnkuvastaan:

 ”Suomen koulujärjestelmään tutustuminen on hyvin tärkeää, koska monella ei ole siitä käsitystä. Erilaisissa ristiriitatilanteissa auttaminen ja harrastusten pariin ohjaaminen on myös tärkeä osa työtämme. Wilman käytön opettaminen on avainasemassa koulun aloittavan oppilaan ja perheen kannalta. Monelle huoltajalle voi myös tulla yllätyksenä, että kaikki poissaolot täytyy ilmoittaa koululle.”

Huoltajien rooli lapsiensa tukemisessa tärkeä

Ali Meriluoto (vas.) ja Said Abdulkadir.

Said Abdulkadir toimii varhaiskasvatuksen somalinkielen ohjaajana Kaarelan alueella.

 ”Minun tehtäväni on lapsen äänen vahvistaminen. On tärkeää, että lapsi pääsee mukaan ryhmään ja toimintaan. Lapsia ja perheitä on paljon ja tehtävääni pidetään tarpeellisena. Yhteistyö eri osapuolten kesken sujuu hyvin ja koen, että minut on otettu hyvin vastaan ja tekemästäni työstä on hyötyä. Keskusteluissa perheiden kanssa käydään läpi kaikenlaisia elämään liittyviä asioita; kotoutuminen koskee koko perhettä ja siinä tarvitaan tukea.”

”Asiakkaiden taustat ja kokemukset koulumaailmasta ovat hyvin erilaisia. Kulttuurilliset taustat ovat hyvin erilaisia, ja huoltajien rooli oman lapsen tai nuoren tukemisessa koulunkäynnin ja opiskelujen eri vaiheessa on tärkeää”, toteaa Mukhtar Abib Merilahden peruskoulusta.

”Onnistuminen lähtee omasta halusta tehdä työtä oman menestymisen eteen. Suomessa on kaikki mahdollisuudet oppia ja päästä eteenpäin! Niin huoltajan kuin oppilaan täytyy ymmärtää, että jokainen, joka haluaa menestyä, joutuu tekemään työtä menestymisensä eteen. Kannattaa aina keskittyä olennaiseen – ei etsiä syitä ja selityksiä muualta”, Mukhtar toteaa.

Opettajien toivotaan olevan yhteyksissä monikieliseen ohjaajaan pienellä kynnyksellä, ja myös kysymään vaikkapa kulttuuriin liittyvästä asiasta, joka askarruttaa.

JAA