Johtamisvarjostukseen vuonna 2018 osallistunut Lahden lyseon lukion apulaisrehtori Kalle Nieminen varjostaa Raute Oyj:n Sami Mattilaa. Copyright: EC.

Mitä tapahtuu, kun lukion rehtori ja yritysjohtaja varjostavat toistensa työpäiviä?

Toista kertaa järjestettävässä johtamisvarjostuksessa lukiorehtorit ja yritysjohtajat tutustuvat pareittain toistensa työhön ja mentoroivat toisiaan. Tavoitteena on saada uusia näkökulmia ja työkaluja omaan johtamiseen. Samalla rakennetaan molempia osapuolia hyödyttävää, pitkäkestoista kumppanuutta.

Johtamisvarjostuksesta hyviä kokemuksia

”Viime vuonna ensimmäistä kertaa toteutettu johtamisvarjostuskokeilu onnistui todella hyvin. Osallistujat kokivat varjostusparien keskinäisen palautteen sekä kohtaamisissa syntyneet verkostot, oivallukset ja yhteistyöideat antoisina ja hyödyllisinä”, kertoo projektipäällikkö Suvi Kytöharju Helsingin kaupungilta.

Tämän vuoden johtamisvarjostukseen osallistuu kahdeksan rehtoria Helsingin, Espoon, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan lukioista. Johtajia osallistuu seuraavista yrityksistä: Helsinki NewCo, Otava oppimisen palvelut, Sweco PM Oy, Work Pilots Oy, Danske Bank AS Suomen sivuliike, Versowood Oy, Lahden Työn Paikka Oy ja Assi Group Oy.

Helsingin aikuislukion rehtori Niina Peltonen on yksi johtamisvarjostukseen osallistuvista. Hän odottaa oppivansa erityisesti vahvasta henkilöstöjohtajuudesta ja tiimijohtajuuden vetämisestä. ”Odotan johtamisvarjostukselta erityisesti näkeväni kuinka johtajuus toimii yritysmaailmassa ja miten erilaista se on verrattuna kunnalliseen opetusalaan”, toteaa Peltonen.

Lukioissa panostetaan työelämäyhteistyöhön

Johtamisvarjostus luo mahdollisuuksia pitkäkestoiseen yhteistyöhön, josta hyötyvät molemmat osapuolet. Viime vuoden johtamisvarjostuksessa huomattiin, että yritysjohtajat arvostivat mahdollisuutta tutustua siihen, miten tulevaisuuden tekijöitä koulutetaan.

Johtamisosaamisen kehittämisen ja kumppanuuksien rakentamisen lisäksi varjostuksen tavoitteena on vahvistaa lukiolaisten työelämätaitoja ja yrittäjyysvalmiuksia. Niitä edellyttää myös uusi lukiolaki. Työelämäyhteistyö on vahvasti mukana myös lukion uuden opetussuunnitelman luonnoksessa.

Viime vuoden johtamisvarjostuksen tuloksena on luotu erilaisia yhteistyötapoja. Esimerkkinä tästä on yritysjohtajan pitämät oppitunnit ja keskusteluvierailut lukiossa. ”Lisäksi rehtorit ovat saaneet erilaisia työkaluja ajanhallintaan ja vinkkejä tiimiorganisaation johtamiseen. Erilaiset motivoivat opettajien palkitsemistavat on yksi konkreettinen esimerkki, joka on omaksuttu yritysten toimintakulttuurista”, kertoo Suvi Kytöharju.

Kuva: Johtamisvarjostukseen vuonna 2018 osallistunut Lahden lyseon lukion apulaisrehtori Kalle Nieminen varjostaa Raute Oyj:n Sami Mattilaa. Copyright EC.


Johtamisvarjostus toteutetaan osana Tunne Työ – suunnittele ura -kehittämishanketta. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja sitä koordinoi Helsingin kaupunki. Hankkeen osatoteuttajia ovat neljä lukiokoulutuksen järjestäjää: Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta sekä Saimaan ammattikorkeakoulu, Perho Liiketalousopisto ja Nuori Yrittäjyys ry. Lisätietoa: www.tunnetyo.fi