Petronella Lehtelä ja Anneli Portman esittelivät MiSi-koulutusta kaupungintalon tapahtumatorilla seminaarissa, jonka teemana oli ”Irti ääriajattelusta – kohti konfliktinratkaisua”.

Minun silmin, sinun silmin -koulutus opettaa nuoret irti mustavalkoisesta ajattelusta

Minun silmin, sinun silmin -koulutus on Helsingin kaupungin ja Cambridgen yliopiston yhdessä Suomen oloihin kehittämä ohjelma, joka pohjautuu näyttöön perustuvaan vihapuheen, ääriajattelun ja vastakkainasettelun torjuntaan.

MiSi-koulutusta suositellaan kaikkiin helsinkiläiskouluihin. Kurssi sopii erityisesti 8.-9.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille, mutta sitä kehitetään jatkossa myös muille kohderyhmille.

Koulutusohjelman tavoitteena on vähentää konflikteja, jotka syntyvät esimerkiksi rasismista, erilaisuuden pelosta tai ryhmien välisistä ennakkoluuloista.

- Yksiulotteinen ja mustavalkoinen ajattelu on ihmisille tyypillistä, mutta siitä voi oppia irti. Tarkoituksena on kasvattaa empatiaa ja resilienssiä, asiantuntija, valtiotieteiden tohtori Anneli Portman sanoo.

Mustavalkoinen ajattelu ilmenee esimerkiksi retorisina strategioina tai laveina yleistyksinä kuten ”kaikki fiksut ihmiset tekevät näin” tai ”asia on aina ollut näin ja tulee aina olemaan”. Kurssilla opitaan konkreettisia ajattelun ja toiminnan välineitä ääriajattelun purkamiseen ja arjen konfliktien rakentavia ratkaisutaitoja.

Ennaltaehkäisee syrjäytymistä

Minun silmin, sinun silmin -koulutus on osa nuorten syrjäytymistä ehkäisevää Mukana-ohjelmaa, joka on Helsingin kaupunkistrategiahanke.

- Nykypäivänä tarvitsemme entistä enemmän valmiuksia ja kykyä hyväksyä erilaisia näkökulmia. Uutiset, some, erilaiset puheet ja ylipäätään ihmisten välinen kanssakäyminen aiheuttavat meissä kaikissa erilaisia tunteita. Minun silmin, sinun silmin -koulutus vähentää ennakkoluuloja, rasismia, vihapuhetta ja vihamielisyyttä, ja toisaalta se lisää ihmisten välistä ymmärrystä. Sitä kautta se ennaltaehkäisee syrjäytymistä, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen sanoo.

Lukuvuonna 2018-2019 MiSi-koulutus järjestettiin 14 oppilaitoksessa, joista kahdeksan oli yläkouluja, viisi lukioita ja yksi ammattioppilaitos. Koulutettuja nuoria oli yhteensä 510.

Koulutus on antanut nuorille kykyä asettua toisen ihmisen asemaan sekä hermostumisen hetkellä ajattelemaan ja toimimaan uudenlaisella tavalla.

- Jos on ollut riitaa jonkun kanssa, niin muistaa, että pitää kuunnella sitä toista ihmistä: mitä hänellä on sanottavanaan tästä asiasta ja mikä on hänen mielipiteensä ja näkökulmansa, MiSi-koulutuksen käynyt yhdeksäsluokkalainen Pinja kertoo oppimastaan.

Ohjaajakoulutus on ilmainen

Helsingin kaupunki järjestää MiSi-ohjaajakoulutusta, joka on osallistujille ilmainen. Ohjaajakoulutukseen on tullut esimerkiksi oppilas- ja opiskeluhuollon henkilökuntaa, opettajia, nuorisotyöntekijöitä ja järjestötyöntekijöitä, mutta periaatteessa koulutus sopii kenelle vain.

- Minun silmin, sinun silmin -koulutuksen avulla voidaan lisätä koulujen yhteisöllisyyttä ja yhteisymmärrystä koulussa, jotta kaikilla on siellä hyvä olla. Kannustan kaikkia tulemaan MiSi-koulutukseen, Pohjolainen painottaa.

Seuraavat ohjaajakurssit järjestetään syys- ja marraskuussa sekä keväällä 2020. Koulutukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen misi@hel.fi.


Lisätiedot:

https://misi.hel.fi/
www.hel.fi/mukana