Jussi Luoma, Sini Enqvist ja Sami Seppilä. Kuva: Nina Dale

Me-koulut starttasivat Kannelmäessä, Mellunmäessä ja Malmilla

Nuoret saavat toivomiaan harrastuksia, ja perheet otetaan tiiviisti mukaan koulun toimintaan.

- Tuntuu hyvältä päästä tekemään konkreettisia asioita, joilla saa aikaan muutosta, Jussi Luoma sanoo.

Jussi Luoma, Sini Enqvist ja Sami Seppilä jalkautuivat tammikuussa Kannelmäen, Mellunmäen ja Malmin kouluihin kehittämään toimintaa yhdessä kouluyhteisöjen kanssa.

Me-koulut ovat yksi nuorten syrjäytymistä ehkäisevän ja eriarvoisuutta vähentävän Mukana-ohjelman monista toimenpiteistä. Mukana-ohjelma on kaupungin strategiahanke, joka yhdistää eri toimialojen vahvuudet yhteen nuorten hyväksi.

Luoma aloitti Me-koulu-toiminnan Kannelmäen peruskoulussa nuoria kuuntelemalla. Kannelmäessä asuu erilaisia perheitä ja eriarvoisuus nuorten harrastusmahdollisuuksissa korostuu: toisilla lapsilla voi olla useita harrastuksia, toisilla ei yhtään.

Harrastustoimintaa haluttiin tarjota kaikille, joten Luoma tarttui toimeen kysymällä koululaisilta, mitä he haluaisivat harrastaa. 5.-8.-luokkalaisille tehdyn kyselyn tuloksena syntyi yhteensä 100 harrastustoivetta. Oppilaiden ideoiden ja toiveiden perusteella rakennetaan yhdessä nuorisotoimen kanssa tarjontaa maksuttomasta vapaa-ajan toiminnasta alueella, jotta kaikki lapset ja nuoret pääsisivät mukaan harrastamaan.

Luoman tavoitteena on lisätä harrastustoimintaa myös kouluissa. Kannelmäessä on jo aloitellut jujutsukerho, jossa oppilaat valmentavat toisiaan. Kyse on vertaistoiminnasta, jonka Luoma haluaisi kehittää valinnaiseksi aineeksi asti.

Koulussa on otettu käyttöön myös hiljaiset välitunnit: kerran päivässä oppilaiden on mahdollista vetäytyä rauhassa luokkahuoneeseen patjoille nauttimaan hiljaisuudesta.

Perheiden ehdoilla

Mellunmäessä Laakavuoren ala-asteen koulussa Me-koulun kehittämisasiantuntijat havaitsivat ykköstavoitteeksi perheiden osallistumisen lisäämisen lasten koulunkäyntiin.

- Avainsanoina ovat yhdessä tekeminen. Aloitimme järjestämällä kodin ja koulun illan, jonne kutsuttiin tokaluokkalaiset sekä heidän vanhempansa ja sisaruksensa, Sami Seppilä kertoo.

Toiminnan ideana on järjestää matalan kynnyksen yhteistä tekemistä, jossa perheet voivat tutustua toisiinsa ja koulun aikuisiin – ei ongelmakeskeisesti vaan pyrkimällä luomaan aitoja, positiivisia kohtaamisia. Kodin ja koulun illassa lapsille oli rakennettu temppurata ja vanhemmilla oli mahdollisuus rentoon keskusteluun kahvittelun äärellä. Jatkossa tarkoituksena on kehitellä vanhempi-lapsi-toimintaa, joka voisi pitää sisällään esimerkiksi kalastusretken tai kerhotoimintaa.

Oppilaiden ääni esiin

Malmin peruskoulussa Me-koulukehittäjät aloittivat tapaamalla koulun oppilaskuntaa, verso-oppilaita ja tukioppilaita.

- Näistä ryhmistä koottiin pienempi ydinryhmä, jota kehittäjät ovat alkaneet valmentaa aitoon oppilaslähtöiseen vaikuttamiseen. Koulun oppilaat ovat tuoneet esille useita luovia kehittämisratkaisuja, joilla parannetaan koulun viihtyvyyttä, Sini Enqvist kertoo.

Tavoitteena on luoda koululle aito osallisuuden kulttuuri ja kanava oppilaiden äänen esille tuomiseksi. Samalla oppilaita aktivoidaan etsimään itse ratkaisuja ongelmiin, verkostoitumaan ja myöhemmin kouluttamaan itselleen seuraajat, jotka jatkavat perinnettä koululla.

Me-kouluja toteuttavat Mukana-ohjelmassa yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala, Me-säätiö sekä alueelliset kumppanit. Uudenlaisessa syrjäytymistä ehkäisevässä työssä tuetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ennaltaehkäisevästi - jo ennen ongelmien ilmaantumista.

Lisätietoja:

Katja Rajaniemi
projektipäällikkö
katja.rajaniemi@hel.fi

Nina Dale
viestintäasiantuntija
nina.dale@hel.fi

Mukana-ohjelma: Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke