Matka-ajat päiväkoteihin ovat pysyneet ennallaan Helsingissä

Helsinki selvitti lokakuussa 2019 varhaiskasvatuksen matka-aikoja kävellen ja julkisella liikenteellä lapsen kotiosoitteesta päiväkotiin. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen matka-ajan (10,8 min) ja kävelyetäisyyden (1100 metriä) keskiarvot ovat pysyneet samana verrattuna vuoteen 2018. Alueiden välillä on pientä vaihtelua. Myös ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen tietoja selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen matka-ajan keskiarvo oli 15,7 min ja kävelyetäisyyden keskiarvo 1600 metriä.

Helsinkiin valmistui vuoden 2019 aikana n. 1340 uutta kunnallista suomenkielistä päiväkotipaikkaa. Samaan aikaan kaupungin päiväkodeissa hoidossa olevien lasten määrä kasvoi 660 lapsella. Helsingissä tarjotaan 5- vuotiaille maksutonta varhaiskasvatusta 4 tuntia päivässä. Varhaiskasvatuksen keskimääräinen aloitusikä Helsingissä on 2,6.

Varhaiskasvatusikäisten lasten väestöosuus on kääntynyt laskuun (-400 lasta) ja pysyy hieman alhaisempana kaupungin väestöennusteen mukaan parin vuoden ajan.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen osalta yli 30 min matka-aikoja oli tarkastelujaksolla 2,6 % (605 lasta). Edellisenä vuonna luku oli 2,4 % (554 lasta). Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osalta yli 30 min matka-aikoja oli tarkastelujaksolla 2,4 % (46 lasta).

Joissain tapauksissa lapselle haetaan päiväkotipaikkaa esimerkiksi huoltajan työpaikan läheltä tai kielikylpymahdollisuuden vuoksi kauempaa kotoa, mikä osaltaan pidentää keskimääräisiä matka-aikoja. Valtaosa kuitenkin hakee paikkaa kodin läheltä ja yhä useampi myös saa paikan omasta peruspiiristään.

”Pidämme tärkeänä seurata matka-aikoja ja niiden kehittymistä. Arjen toimivuuden näkökulmasta on ymmärrettävää, että päiväkotipaikka halutaan useimmiten läheltä kotia. Alueellisen seurannan, ennakoinnin ja päiväkotipaikkojen määrän nostamisen vuoksi paikan saa suurin osa läheltä kotia. Tämä ei kuitenkaan toteudu kaikkien osalta ja tältä osin työtä tulee jatkaa”, toteaa Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

Vuonna 2020 aikana valmistuu 700 uutta päiväkotipaikkaa muun muassa Maunulaan, Jakomäkeen, Lauttasaaren, Vallilaan, Kumpulaan ja Vartiokylään.