Helsingin medialukion abiturientti Ville Suppala kokee opetussuunnitelmatyöhön osallistumisen antoisana.

Lukion opetussuunnitelmatyö on vahvistanut lukiolaisen vuorovaikutustaitoja

Helsingin kaupungin lukioissa on kirjoitettu kaupungin yhteistä opetussuunnitelmaa viime syksystä lähtien. Opiskelijoista, rehtoreista ja opettajista koostuvat työryhmät saivat opetussuunnitelman yhteisen osan luonnoksen valmiiksi juuri talviloman kynnyksellä penkkariajelujen ja vanhojen tanssien alla. Lukiolainen Ville Suppala on yksi työskentelyssä mukana olevista opiskelijoista. Osallistuminen kehittämistyöhön on vahvistanut taitoja, joita hän kokee tarvitsevansa jatko- ja työelämässä.

Iso joukko lukiolaisia mukana opetussuunnitelmatyössä

Helsingin kaupungin lukion opetussuunnitelmatyössä on ollut ensimmäistä kertaa mukana iso joukko lukiolaisia. Lukiolaiset ovat osallistuneet työpajoihin, joissa on käsitelty muun muassa hyvinvointia, työelämäyhteistyötä ja arviointia. Tämän lisäksi opiskelijat ovat olleet jäseninä kehittämistyötä tekevissä työryhmissä opettajien rinnalla.

Medialukion abiturientti Ville Suppala ilmoittautui yhden työryhmän opiskelijaedustajaksi, koska hän halusi olla mukana projektissa, joka kestää pidempään kuin useimmat kouluarjessa toteutettavat projektit. "Koin myös, että tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä, miten koulua kehitetään ja samalla myös itse osallistua siihen", Ville sanoo.

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenenä hän ajattelee edustavansa erilaisia opiskelijoita. "Yritän tuoda esiin ajatuksia sellaisiltakin opiskelijoilta, jotka eivät jaksa olla kaikessa yhtä aktiivisesti mukana kuin minä itse."

Kaupungin opetussuunnitelmatyö on koostunut muun muassa keskusteluista, hyvien käytänteiden vertailusta ja asiantuntijoiden kuulemisesta.

Ryhmissä on luettu valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja pohdittu, miten esimerkiksi korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä vahvistetaan juuri kaupungin lukioissa tai mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen erityispiirteet kaupungilla.

Hyvien käytänteiden käsittelyn lisäksi kehittämiseen on haluttu yhdistää tutkimustietoa. Tämän vuoksi ryhmissä on vieraillut tutkijoita, jotka ovat tuoneet keskustelun osaksi viimeisintä tietoa esimerkiksi oppimisesta, työelämätaidoista ja arvioinnista. Helmikuussa aivotutkija Minna Huotilainen luennoi työryhmille muun muassa toiminnallisuudesta oppimista vahvistavana tekijänä.

Työskentelystä vahvistusta esiintymis- ja ryhmätyötaitoihin

Ville Suppalan mukaan työskentely on vahvistanut hänen käsitystään siitä, että hän on tiimipelaaja. Taito toimia suuressa ryhmässä on vahvistunut. "Kun työryhmä on pysynyt samana koko ajan, olen ehtinyt tutustua muihin ja omien mielipiteiden esittäminen on käynyt helpommaksi."

Ville on päässyt rakentamaan puheenvuoroa opetussuunnitelmatyöstä ja nuorten osallisuudesta sekä esiintymään muun muassa apulaispormestari Pia Pakariselle, toisen asteen opiskelijakunnan hallitusten edustajille sekä Opetushallituksen opetusneuvoksille.

Ville kokeekin kerryttäneensä jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia esiintymistaitoja viimeisen puolen vuoden aikana toden teolla. "Tällaiset julkiset puheenvuorot yhdistävät opinnot lukion ulkopuoliseen maailmaan. Äidinkielen tunnilla harjoitellaan puheenvuoron rakennetta, ja tässä sitä pääsee kokeilemaan tositilanteessa", Ville miettii.

Opettajien ja opiskelijoiden työskentely rinnakkain on sujunut Villen mielestä hyvin. "Kumpikin osapuoli on tuonut omaa osaamistaan yhteiseen keskusteluun. Asioita on voitu katsoa yhdessä eri näkökulmista, kun jokainen on kommentoinut omasta roolistaan käsin. Opiskelijat todella haluavat tuoda esiin ajatuksiaan lukioarjesta", Ville sanoo.

Vaikuttaminen opetussuunnitelmatyössä on ollut keväällä lukiosta valmistuvalle Villelle niin innostavaa, että hän on alkanut tutkia erilaisten poliittisten puolueiden nuorisojärjestöjen toimintaa. "Voi kyllä sanoa, että tällä projektilla on ollut vaikutusta ajatteluuni ja kiinnostukseeni jatkaa vaikuttamistyötä myös lukion jälkeen."

Opetussuunnitelman luonnoksen kommentointi alkaa helmikuun lopussa

Kun lukioväki palaa takaisin talvilomalta, koulun henkilökunta, opiskelijat ja huoltajat saavat kommentoida luonnosta. Lähes puolen vuoden työ on saatu nyt paperille, ja tekstin laadinta jatkuu, kun työryhmät pääsevät käsittelemään saamaansa palautetta.

Huhtikuussa siirrytään oppiainekohtaiseen työskentelyyn. "Odotan tätä vaihetta erityisen paljon, sillä olen todella kiinnostunut maantieteestä ja haluan osallistua maantieteen opintojaksojen suunnitteluun", Ville kertoo.

Kevään loppupuolella aletaan tehdä myös koulukohtaisia opetussuunnitelmia, joissa jokaisen kaupungin 15 lukion erityispiirteet pääsevät esiin. Uuden opetussuunnitelman mukainen opiskelu alkaa elokuussa 2021.

Lue lisää lukiouudistuksesta Opetushallituksen sivuilta