Lukiolaisia koulunsa pihalla

Lukioiden ja työelämän yhteistyö tiivistyy – Opettajat tekivät hankkeessa huikean työn

Lukioiden ja työelämän yhteistyö tiivistyy uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Uudistusta on valmisteltu Tunne Työ 2.0 -hankkeessa. 

Työelämäyhteistyö tulee integroida vahvasti lukio-opintoihin. Tämä on kirjattu lukioiden uuteen opetussuunnitelmaan. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön ensi syksynä.

Helsingissä lukioiden ja työelämän yhteistyön tiivistymiseen on valmistauduttu huolella ja innolla. Työtä on tehty paljon, ja opettajien rooli on keskeinen.

”Opettajat tekivät huikean työn vaativan vuoden aikana, mutta ponnistus ehdottomasti kannatti. Tunne Työ 2.0 -hankkeessa mukana olevilla opettajilla on valtavasti ammattitaitoa, ja se näkyy myös lopputuloksissa”, iloitsee projektipäällikkö Piritta Ekroth.

Työelämälähtöisyyteen selkeitä käytäntöjä

”Useissa lukioissa on jo ollut käytössä toimivia työelämäyhteistyön malleja, mutta yhteistyö on saattanut olla koordinoimatonta ja yksittäisten toimijoiden varassa”, Ekroth kertoo.

”Työelämälähtöisyyden tulee olla systemaattista. Tunne Työ 2.0 –hankkeen avulla olemme luoneet työelämäyhteistyöhön selkeitä käytäntöjä”, Ekroth sanoo.

Kehittämistyötä tehneet opettajat osallistuivat Muutoksen tekijät -koulutusohjelmaan, jossa opettajille muun muassa tarjottiin välineitä työelämäosaamisen integroimiseen eri oppiaineisiin ja opintojaksoihin sekä arvoa luovaan yhteistyöhön työelämän kanssa.

Opettajat rakensivat lukioihinsa työelämälähtöiset toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmiin kirjattiin, kuinka lukion opetussuunnitelman mukaista työelämälähtöisyyttä toteutetaan lukiossa lukuvuonna 2021–2022. Helsingissä toimintasuunnitelmat rakennettiin jokaiseen kaupungin 15:een lukioon. Kaupungin lukiot.

”Parhaimmillaan työelämäyhteistyö kattaa useita oppiaineita samanaikaisesti. Tärkeintä on, että työelämätaitoja saavat oppia kaikki lukiolaiset tasapuolisesti. Tämän takia on tärkeää, että työelämätaitoja saadaan opiskella osana jokaista oppiainetta ja nuori kohtaa työelämälähtöisyyttä pakollisilla opintojaksoilla. Näin ehkäistään syrjäytymistä ja rakennetaan selkeämpiä opintopolkuja”, Piritta Ekroth korostaa.

Ihmisenä olemisen taidot 

Työelämätaidot ovat niitä taitoja, joiden avulla nuori voi menestyä elämässä. Konkreettisia esimerkkejä ovat yhteiskunta- ja kielitaidot, neuvottelu- ja ryhmätyötaidot, esiintymiskokemus ja ideoiden tuottaminen. Työelämätaidoiksi voidaan nähdä myös kaikki laaja-alaisen osaamisen osa-alueet.

Hyvän vastauksen antoi Opetushallituksen yksikön päällikkö Petri Lehikoinen puhuessaan hankkeen päätöswebinaarissa 4. toukokuuta:

”Tärkeimmät työelämätaidot liittyvät ihmisenä olemisen taitoihin. Osataan olla hyvässä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Pidetään huolta itsestä ja muista ja välitetään yhteiskunnasta. Sydämeltään sivistyneet työntekijät ovat niitä hyviä työntekijöitä.”

Työelämälähtöisyyden kehittäminen jatkuu

Tunne Työ 2.0 -hankkeen opettajien tekemä kehitystyö päättyy kevätkauteen 2021, mutta hankkeen tulosten jalkauttamista jatketaan vielä syksyllä. Tunne Työ 2.0 -hankkeen päätöswebinaarin 4.5.2021 materiaalit ja videot löytyvät hankkeen verkkosivuilta www.tunnetyo.fi

Työelämälähtöisyyden kehitys jatkuu Helsingissä lukioihin perustettujen kansainvälisyys-, korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötiimien (KKT) avulla. KKT-verkostossa jaetaan hyviä toimintamalleja ja kehitetään systemaattista yhteistyötä.

Hankkeen tuloksia

Aidosti win-win-periaatteella toteutetut yhteistyömuodot ovat parhaita. Opettajille järjestettiin speed date -mallilla toteutettuja tapaamisia yritysten kanssa, mikä nopeutti koulujen verkostoitumista. Työnantajille on hyödyllistä päästä kertomaan alan mahdollisuuksista jo ennen kuin nuoret aloittavat korkeakouluopintonsa. Yhteistyön kautta opiskelijat pääsevät näkemään läheltä aloja ja ammatteja, joille he voisivat tulevaisuudessa työllistyä. Yrityksellä on mahdollisuus selkeyttää ja parantaa työnantajamielikuvaa ja houkutella tekijöitä osaajapulasta kärsivälle alalle. Tämä vaikuttaa elinkeinoelämän elinvoimaisuuteen. Yhteistyö voi olla esimerkiksi yhteinen projekti, tapahtuma tai työnhakupaja. Hankkeessa toteutettiinkin yritysten kanssa mm. tuotekehitysprojekteja, työnhakutapahtumia ja useita yritysvierailuja.

Tietoa hankkeesta

Helsingissä kehitystyötä on tehty jo vuodesta 2017. Tunne Työ – suunnittele ura -hankkeessa (2017 –2019) pilotoitiin erilaisia kursseja ja tapahtumia, tarjottiin opettajille koulutusta sekä rehtoreille yritysjohtajavarjostusta. Tunne Työ 2.0 -hankkeessa (2020–2021) kehityskärki on ollut pakollisten opintojaksojen ja moduulien sekä koko lukion toimintakulttuurin kehittämisessä.

Tunne Työ 2.0. -hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki ja osatoteuttajia ovat neljä lukiokoulutuksen järjestäjää: Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta sekä Lab ammattikorkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry. Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit ja kurssit julkaistaan sivustolla www.tralla.fi sekä hankkeen omilla verkkosivuilla www.tunnetyo.fi jossa on laajemminkin vinkkejä ja ideoita työelämälähtöisten opintojen kehittämiseen. Hankkeella on myös oma Instagram-sivu @tunnetyo #tunnetyö

Kuva: Kimpisen lukio