Kuva: Ryhmätyöskentelyä Stadin lukioiden opetussuunnitelmatyön kick off -tilaisuudessa 10.9.2019

Lukio-opiskelijat mukana Stadin lukioiden opetussuunnitelmatyössä

Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelman (LOPS) uudistustyö on lähtenyt hyvään vauhtiin. Lukiolaisten näkökulmaa uudistukseen tuovat opiskelijat, jotka ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana opetussuunnitelmatyössä työryhmien jäseninä.

Lukiolaki uudistui elokuussa 2019, ja lakiin sisältyvien uudistusten vuoksi myös opetussuunnitelma kirjoitetaan uudelleen. Opetushallitus julkaisee marraskuussa 2019 laatimansa kansalliset opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta kunnissa muodostetaan paikalliset opetussuunnitelmat. 

Helsingissä opetussuunnitelmatyöhön osallistuu yli 200 lukion asiantuntijaa sekä suomen- että ruotsinkielisistä lukioista. Työryhmissä on mukana opettajia, rehtoreita, opiskelijoista ja opiskelijahuollon edustajia. 

”Tätä työtä tehdään vahvasti yhdessä”, kaupungin lukiokoulutuksen päälliköt Mervi Willman ja Moa Thors painottivat LOPS2021 -kick off -tilaisuudessa, joka järjestettiin Paasitornissa tiistaina 10. syyskuuta.
 
Opiskelijoiden hyvinvointia nostetaan uudistuksen keskiöön

Opiskelijalähtöisyys näkyy paitsi itse uudistustyössä, myös valtakunnallisen LOPS-luonnoksen mukaisissa laaja-alaisen osaamisen taidoissa, jotka muodostavat jatkossa yhteiset tavoitteet kaikille oppiaineille.

Yksi kansallisiin perusteisiin kirjoitetuista osa-alueista on hyvinvointiosaaminen, joka käsittää huolenpidon itsestä ja muista. ”Hyvinvointiin liittyvät tavoitteet kuuluvat jatkossa kaikkiin oppiaineisiin”, Willman kertoo.

Kun uudet perusteet tulevat voimaan elokuussa 2021, kaikissa lukioissa opiskelijoille tarjotaan entistä yksilöllisempää ja laajempaa ohjausta.

”Helsingissä näitä toimenpiteitä on jo toteutettu muun muassa lisäämällä erityisopettajien, psykologien ja opinto-ohjaajien määrää,” Thors kertoo.

”Helsingissä ajattelemme myös, että yhteisö on suuri voimavara oppimiselle. Tuemme opiskelijoiden yhteisöllisyyden rakentumista”, pedagoginen asiantuntija Riina Ståhlberg täydentää.

LOPS-työ vauhtiin

LOPS-työssä mukana olevat tahot alkavat nyt rakentaa Helsingin lukioiden opetussuunnitelman yleistä osiota, joka käsittää muun muassa ohjaukseen ja tukeen sekä arviointiin liittyviä näkökulmia. Keväällä työ jatkuu lukio- ja ainekohtaisen osan muodostamisella.

Kick off -tilaisuudessa mukana olleet lähtivät LOPS-työhön hyvillä mielin. Mukana on sekä ensikertalaisia että jo monia opetussuunnitelmia kirjoittaneita konkareita. Ensimmäisessä tapaamisessa tutustuttiin LOPS-kollegoihin ja pohdittiin, mihin suuntaan tulevaisuuden lukiota haluttaisiin viedä.

Stadin lukioiden opiskelijat ja opettajat toivovat uudelta lukiolta kannustavuutta ja innostavuutta, tasa-arvoisuutta sekä tukea hyvinvoinnille ja tulevaisuuden taidoille.

Lue lisää lukiouudistuksesta Opetushallituksen verkkosivuilta

Tervetuloa kaksikieliseen vanhempainiltaan

Helsingin kaupunki kutsuu vanhemmat mukaan kaksikieliseen vanhempainiltaan Helsinki Education Weekin aikana tiistaina 5.11. klo 18 Tölö gymnasiumiin.