Pikku Stadilan lasten musiikkiesitys avajaisissa 13.4.2018 Stadin ammattiopistossa.

Päiväkotiryhmä Pikku Stadila Stadin ammattiopistoon - yhteisistä tiloista uudenlaista synergiaa

Päiväkoti Vilppulan ryhmä Pikku Stadila aloittaa toimintansa Stadin ammattiopiston yhteydessä. Varhaiskasvatuksen ja ammattiopiston yhteistyö on ainutlaatuista ja pohjaa Helsingin kaupungin uuteen strategiaan. Yhteisillä tiloilla ja toiminnalla haetaan uudenlaista synergiaa ja tilojen monipuolista hyödyntämistä.   

”Iloitsemme varhaiskasvatuksen ja ammattiopiston alkavasta yhteistyöstä, joka laajenee ensi syksystä. Päiväkodissa voivat opiskelijamme hankkia osaamista ja soveltaa oppejaan käytännön tehtävissä”, kertoo vs.apulaisrehtori Marko Kallio.

Ensimmäiset opiskelijat aloittavat Pikku Stadilan ryhmissä viikolla 16. Lapset ovat useammassa pienryhmässä, joissa kussakin voi toimia kaksi harjoittelijaa 5-8 viikon jaksoissa.  

Toiminnassa painottuu monikulttuurisuus. Monien vanhempien äidinkieli on muu kuin suomi, ja myös opiskelijoita on monista eri kulttuureista.

Opiskelijoilla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa monipuolista ja eheytettyä toimintaa (retkiä, tapahtumia, leikkimateriaaleja, taidepajoja) lasten mielenkiinnon kohteiden ja ikätason sekä osaamisen mukaisesti. Aihepiirit voivat nousta leikeistä, saduista, retkistä tai spontaanista vuorovaikutuksesta. Lapselle tuttu hoito- ja kasvatushenkilöstö on aina mukana näissä tilanteissa, tutustuen suunnitelmaan ennalta sekä antaen palautetta opiskelijoille.

”Opiskelijalla on työssäoppimisessa mahdollisuus syvällisemmin tutustua lapsen varhaiskasvatussuunnitelman prosessiin ja olla mukana havainnoimassa lasta. Haluamme yhdessä Stadin ammattiopiston kanssa kehittää oppimista ja tarjota mahdollisuuksia uudenlaiseen kohtaamiseen. Yhteiset tilat tuovat mahdollisuudet ihan uuteen synergiaan”, sanoo päiväkoti Vilppulan johtaja Merja Pekonmaa.

Pikku Stadilan tilat      

Pikku Stadila tarjoaa varhaiskasvatuspaikan 28 noin 3-5-vuotiaalle helsinkiläislapselle. Stadin ammattiopistosta on remontoitu ryhmätiloja päiväkodin toimintaan sopiviksi. Samalla Pikku Stadila voi hyödyntää oppilaitoksen muitakin tiloja, kuten auditoriota, liikuntasalia ja ruokalaa. 

Lapset ulkoilevat läheisen leikkipuisto Filpuksen alueella ja päiväkoti Vilppulan pihalla. Retkiä tehdään viikottain, ja lasten oppimisympäristönä toimii koko kaupunki.JAA