Lapset varhaiskasvatuksessa ulkomaanmatkan jälkeen

Päivitetty tiedote
Lapset varhaiskasvatuksessa ulkomaanmatkan jälkeen

Kaikille ulkomailta Suomeen tuleville suositellaan tällä hetkellä omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia. Omaehtoisessa karanteenissa liikkuminen rajoittuu vain työpaikan ja asuinpaikan välille sekä muuhun välttämättömään liikkumiseen. Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista, eli näistä maista lapsi voi palata suoraan matkan jälkeen varhaiskasvatukseen.

 Jos ulkomailta tuleva lapsi ei esimerkiksi huoltajien välttämättömän työssäkäynnin vuoksi voi olla kotihoidossa 14 vuorokauden matkalta paluun jälkeen, rinnastetaan lapsen meno varhaiskasvatukseen huoltajien työssäkäyntiin eli se on välttämätön meno.

Kaikkea sitä, mikä ei ole välttämätöntä liikkumista kodin ulkopuolella, tulee omaehtoisessa karanteenissa välttää. Myös tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää. Esimerkiksi leikkipuistossa ei tule käydä.

Jos lapselle tulee 14 vuorokauden sisällä matkalta palaamisen jälkeen lieviäkin koronaan viittaavia oireita, tulee hänen jäädä kotiin ja joko hakeutua digitaaliseen sosiaali-terveysneuvontaan tai olla yhteydessä terveydenhuoltoon koronatestiä varten. 

Helsingin kaupunki noudattaa Terveyden ja hyvinvointilaitoksen ohjeita. Ulkoministeriö tiedottaa Suomeen saapuvien karanteeniohjeiden muutoksista ja voit seurata niitä jatkossa osoitteessa www.um.fi.

Helsingin kaupunki noudattaa Terveyden ja hyvinvointilaitoksen ohjeita. www.thl.fi