Lähiopetus alkaa torstaina 14. toukokuuta.

Lähiopetus käynnistyi peruskouluissa 14. toukokuuta – muissa kaupungin oppilaitoksissa jatketaan etäopetusta

Suomen hallitus linjasi 29. huhtikuuta 2020, että peruskoulujen oppilaat palaavat kouluihin lähiopetukseen torstaina 14. toukokuuta. Helsinki toteuttaa tätä linjausta. Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa ja vapaassa sivistystyössä opetus järjestetään toukokuun loppuun asti etäopetuksena.

 • Usein kysyttyä kouluun palaamisesta 
 • HSL lisää liikennettä lähiopetuksen alkaessa torstaina 14.5.

 • Oppilaat palasivat  torstaina 14. toukokuuta omaan kouluunsa. Kunkin koulun rehtori päättää koulun lukujärjestyksestä loppulukukauden osalta ja koulut antavat tarkemmat ohjeet myös käytännön järjestelyistä. Lähiopetuksessa tullaan noudattamaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita.

  ”Tässä vaiheessa haluan kiittää huoltajia, oppilaita sekä koulujemme henkilöstöä kiireellisenä toteutetun etäopetusjakson onnistumisesta. Teemme parhaamme myös turvallisen ja sujuvan lähiopetuksen järjestämiseksi näissä edelleen poikkeuksellisissa olosuhteissa. Uusia toimintatapoja on luvassa useita ja niihin nyt yhdessä sopeudumme”, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen sanoo.

  Lukukauden viimeisinä viikkoina painotetaan oppilaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi selvitetään etäopetuksen aikana mahdollisesti syntyneitä tuen tarpeita syksyä varten.

  Turvallisuuteen panostetaan lisäämällä oppilaiden välistä fyysistä etäisyyttä toisistaan ja opettajasta. Tilaväljyyden lisäämiseksi koulut hyödyntävät luokkien lisäksi koulun ja muiden toimijoiden tiloja.

  Lisäksi opetuksen järjestämistä tullaan mahdollisesti porrastamaan eli koulu voi alkaa ja päättyä eri aikaan eri ryhmillä. Opetusryhmät myös pidetään erillään koulupäivän ajan. Sama henkilöstö toimii oppilasryhmän kanssa ja henkilöstön siirtymisiä ryhmien välillä vältetään mahdollisuuksien mukaan.

  Koululaisten iltapäivätoiminta jatkuu 14. toukokuuta alkaen. Iltapäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti ulkona ja välipala nautitaan porrastetusti oman ryhmän kesken. Toukokuun asiakasmaksuna peritään 50 prosenttia päätöksen mukaisesta asiakasmaksusta niiltä perheiltä, joiden lapset tulevat mukaan toimintaan 14.–29. toukokuuta väliseksi ajaksi.

  Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan tulee välttää liikkumista ja oleskelua kouluissa tai koulujen alueella. Huoltajat voivat tarvittaessa saattaa lapsen koulun pihalle.

  Oppilaat ruokailevat oman ryhmänsä kanssa joko omassa luokassaan tai koulun ruokasalissa turvavälejä noudattaen. Hygieniasta huolehditaan ruuan valmistuksen ja jakelun sekä syömisen aikana.

  Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan osaamista koko lukuvuoden ajalta. Suurin osa lukuvuodesta on opiskeltu normaalisti, eikä arviointiin tehdä muutoksia poikkeusolojen vuoksi. 9.-luokan päättöarviointi ei perustu pelkästään kevään osaamiseen, vaan kyseessä on kokonaisarviointi oppilaan osaamisesta.

  ”Koulutyö päättyy lauantaina 30. toukokuuta, mutta valitettavasti perinteisiä kevätjuhlia ei voida tässä tilanteessa pitää. Luokat voivat kuitenkin järjestää omissa ryhmissään lukuvuoden päättäjäisiä”, toteaa Liisa Pohjolainen.

  Etäopetus jatkuu lukioissa, Stadin ammatti- ja aikuisopistossa sekä vapaassa sivistystyössä

  Hallituksen suosituksen mukaisesti yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.

  Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa ja vapaassa sivistystyössä opetus järjestetään toukokuun loppuun asti etäopetuksena.

  Lukioissa jatketaan pääsääntöisesti etäopetusta lukuvuoden loppuun. Opiskelija voi edelleen käydä lukiolla joko opetuksessa tai ohjauksessa tai muutoin asioimassa, mikäli se on välttämätöntä opintojen etenemisen kannalta tai muusta syystä.

  Kevät- ja valmistujaisjuhlat on voimassaolevien kokoontumisrajoitusten perusteella päätetty järjestää virtuaalisesti ja ylioppilasjuhlat on päätetty siirtää syksyyn. Helsingin kaupungin lukioiden juhlapäivä on päivälukioissa 29. elokuuta ja kansainvälisissä IB- eli International Baccalaureate -lukioissa ja aikuislukioissa 28. elokuuta. Mikäli ylioppilasjuhlatilaisuutta ei pystytä järjestämään elokuussa ehdotettuina päivinä turvallisesti, voidaan kevään 2020 ylioppilaat kutsua joulukuun alussa 2020 järjestettävään syksyn itsenäisyys- ja ylioppilasjuhlaan.

  Stadin ammatti- ja aikuisopistossa jatketaan pääsääntöisesti etäopetuksessa toukokuun loppuun saakka. Valmistumisvaiheen opiskelijoiden osaamisen hankkimisen opetusjärjestelyt ja osaamisen näytöt voidaan toteuttaa oppilaitoksen tiloissa ja piha-alueilla turvallisuussuosituksia noudattaen. Kokoontumisrajoitusten takia kevätjuhla on päätetty järjestää yhteisöllisenä virtuaalisena juhlana. Opiskelijoille taataan työvälineet etäopetuksen ajaksi.

  StadinAO:ssa juhlitaan valmistuvia opiskelijoita 5. kesäkuuta kello 10 koko oppilaitoksen yhteisenä virtuaalisesti toteutettuna valmistujaisjuhlana. Juhlasta tiedotetaan valmistuvia opiskelijoita sekä henkilökuntaa toukokuun puolivälissä.

  Lisää aiheesta:

  Uutinen julkaistu 7.5. ja tuoreutettu 12.5.,13.5. ja 14.5.

  Kuva: Sami Heiskanen