Lähiökoutsit Tuomas Mikkola (vas.), Mishel Odeh ja Tuomas Vaskisalmi opettavat nuorille elämäntaitoja.

Lähiökoutsit opettavat yläkoululaisille elämäntaitoja valinnaisaineena Malmilla

Malmin peruskoulussa on alkanut tänä vuonna uudenlainen valinnaisaine, jossa tuetaan nuorten itsetuntoa ja opetetaan elintärkeitä elämäntaitoja. Oppiminen tapahtuu liikunnan, keskustelun ja itsereflektion avulla.

”Kaikki tehdään toiminnan kautta, mutta aina on aikaa keskusteluun ja itsereflektioon. Oppiminen tapahtuu oivaltamisen kautta”, valinnaisainetta vetävä Tuomas Vaskisalmi kertoo.

Hän on yksi elämäntaitoja opettavista kolmesta lähiökoutsista, jotka työskentelevät viidellä eri koululla Koillis-Helsingissä.


Tunti alkaa Ryöstöjoukkue-pelillä.

Malmin peruskoulun valinnaisaine nimeltä Nuorten elämys- ja toimintakurssi alkaa kasiluokalla ja jatkuu ysiluokan loppuun asti. 20 oppilaan ryhmä pysyy kahden vuoden ajan samana, jolloin luottamus voi rakentua syväksi. Kurssin liikunnallisuus on mielekästä monille, sillä oppituntien harjoituksissa, leikeissä ja peleissä ei ole kyse voittamisesta vaan omien vahvuuksien ja kykyjen löytämisestä.

Oppitunteja vetää yhdessä lähiökoutsien kanssa laaja-alainen erityisopettaja Eeva-Liisa Bonet, jolla on myös pitkä kokemus nuorisotyöstä. Lisäksi mukana on kouluvalmentaja Antti Iso-Metsälä. Kaikki aikuiset osallistuvat aktiivisesti harjoituksiin.

Tavoitteena oppien siirtyminen arkeen

Jokaisella oppitunnilla käsitellään jotakin elämäntaitoteemaa kuten vaikkapa kunnioittamista tai yrittämistä. Lähiökoutsit toteuttavat opetustaan professori Don Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallin avulla. Jokainen tunti suunnitellaan tarkasti ja ennen harjoitusta pohditaan yhdessä oppilaiden kanssa sen tavoitteita.

”Mahdollisimman paljon tehdään tietoisesti kaikkea. Nämä ovat taitoja, joita tarvitsee joka päivä”, lähiökoutsi Mishel Odeh kuvailee.


Tänään käydään läpi vastuuntunnon eri tasoja porrasmallin avulla.

Opetuksen tavoitteena on siirtää tunneilla opittuja asioita oppilaiden omaan arkeen. Kun elämäntaidot vahvistuvat, niistä muodostuu nuorille tulevaisuudessa esimerkiksi tärkeitä työelämätaitoja ja parisuhdetaitoja. He oppivat ottamaan vastuuta itsestään ja muista.

”Kurssin aikana nuoret valmistuvat myös kerhonohjaajiksi, josta saa erillisen suoritustodistuksen. Tämä on merkittävä oppilaiden tulevaisuuteen ja esimerkiksi kesätöihin vaikuttava seikka”, Eeva-Liisa Bonet kertoo.


Harjoitusten avulla nuoret oppivat ottamaan vastuuta itsestään ja toisistaan.

Aikuiset antavat läsnäolollaan myös itsestään

Tänään oppitunnin avaa ensimmäisenä pelinä vauhdikas Ryöstöjoukkue. Sen jälkeen leikitään Liikkuvaa patsasta ja myöhemmin Telaketjunakkia. Välissä kokoonnutaan istumaan ympyrään ja keskustelemaan yrittämisestä elämäntaitona sekä siitä, miltä harjoitukset tuntuivat ja mitä niistä opittiin.


Eeva-Liisa Bonet ja Me-koulukehittäjä Sini Enqvist näyttävät käsimerkkien avulla, miltä harjoitus tuntui.

Nuoret lähtevät harjoituksiin innolla mukaan ja osallistuvat. Peleissä ja leikeissä on hyvä tekemisen meininki ja ilo koko ajan läsnä.


Tuomas Mikkola selittää nuorille, miten Liikkuva patsas tehdään.

”Nopeasti on karissut pelko pois siitä, että nämä ovat lapsellisia juttuja”, Vaskisalmi kuvailee teini-ikäisiä oppilaitaan.

Läsnäolevan aikuisen rooli on elämäntaitotunneilla tärkeä. Ohjaajat voivat näyttää nuorille myös omaa haavoittuvuuttaan esimerkin kautta.

Maksutonta kerhotoimintaa

Lähiökoutsit eivät kuulu koulun henkilökuntaan, vaan kyseessä on hanke, joka järjestää oppituntien lisäksi useilla kouluilla maksutonta kerho- ja välituntitoimintaa. Valinnaiskurssi on osa Malmin peruskoulun opetussuunnitelmaa, ja se jatkuu myös hankekauden jälkeen.


Nuoret lähtevät hyvin mukaan leikkeihin, vaikka koulupäivä on ollut jo pitkä. Iltapäivän tunneilla tarjotaan myös välipalaa.

Lähiökoutsien vetämä toiminta sopii ihan kaikenlaisille nuorille, joiden lähtökohdat voivat olla monenkirjavat. Ohjaajien mukaan parasta onkin juuri se, että mukaan kerhotoimintaan kouluilla Jakomäessä, Puistolassa, Pukinmäessä, Suutarilassa ja Malmilla on lähtenyt sellaisia nuoria, joiden itsetunto on jo vahva, ja sellaisia, joilla on vaikeuksia perustaidoissa kuten kunnioittamisessa.


Anna ja Nelli ovat oppineet tunneilla sosiaalisuutta ja toisten kunnioittamista. ”Parasta ovat tehtävät, kuten äsken tehty Liikkuva patsas.”

Ammattitaitoista kasvatustyötä

Koulut ovat ottaneet lähiökoutsit hienosti vastaan, eikä ihme, sillä näillä on vankka kokemus vertaisvalmennuksesta, liikunnanohjaamisesta, nuorisotyöstä ja lastensuojelustakin. Lähiökoutsi-nimen miehet keksivät itse. Ajatuksena oli mennä sinne, missä nuoret ovat eli lähiöihin.

”Tietyissä paikoissa on paljon ennakkoluuloja kuten ’jos käyt tätä koulua, olet tietynlainen’. Me työssämme mietimme, miten nuorista saadaan vahvuudet ja paras mahdollinen esille”, Vaskisalmi pohtii.


Aikuiset näyttävät, miten Telaketjunakki toimii.


Nuoret tekevät perässä, mutta paremmin!

Lähiökoutsit painottavat, että kodin ja koulun lisäksi myös harrastusyhteisöissä voidaan tehdä ammattitaitoista kasvatustyötä, jonka merkitystä lapsen tai nuoren elämässä ei kannata väheksyä.

”Vuorovaikutustaidot olisi hyvä olla oppiaineena kaikissa kouluissa. Lapset oppivat mallioppimisen kautta. Kun toimintaa tarjotaan kaikille erilaisista lähtökohdista ja asuinalueista riippumatta, se on oikeasti ennaltaehkäisevää”, Vaskisalmi summaa.


Oppitunnit järjestetään Barreto Helsinki -kamppailu-urheiluseuran salilla. Vauhtia ei puutu!

Malmi on yksi lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevän ja eriarvoisuutta vähentävän kaupunkistrategiahankkeen eli Mukana-ohjelman kohdealueista ja Malmin peruskoulu yksi Helsingin Me-kouluista. Alueella on pyritty johdonmukaisesti lisäämään lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja Me-koulussa opettamaan oppilaille muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitoja.