Kuvataidelukion opiskelijat Kenan ja Karoliina sekä toimialajohtaja Liisa Pohjolainen

Minä brändinä – Kuvataidelukion opiskelijat tuotteistavat osaamistaan

Helsingin kuvataidelukion Minä brändinä -kurssi auttaa opiskelijoita hahmottamaan vahvuuksiaan ja paketoimaan muotoilun ja visuaalisen alan osaamistaan. Opiskelijat harjoittelevat myös käytännön työelämä- ja yrittäjyystaitoja toteuttaessaan yritysten toimeksiantoja. Lukio palkitaan tästä toteutuksesta oivaltavan oppimisen palkinnolla.

Oma osaaminen ja vahvuudet esiin

Helsingin kuvataidelukion uudella Minä brändinä -kurssilla opiskelijat jäsentävät omaa osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan, harjoittelevat esiintymistä ja laativat itselleen ansioluettelon ja osaamisportfolion. Kurssi huipentuu tiimityöskentelynä toteutettaviin yritysten toimeksiantoihin, joita opiskelijat löytävät nuorille keikkatöitä välittävästä mobiilipalvelusta. Osana kurssia lukiolaiset ovat muun muassa kuvanneet yritystapahtumaa, tuottaneet kuvituskuvia ja suunnitelleet maskotin.

”Opiskelijoillamme on monenlaista visuaalisen alan osaamista sekä harrastuneisuuden että opiskeltujen taidekurssien ansiosta. Oman osaamisen ja lahjakkuuden hahmottaminen, saati sitten niiden paketoiminen asiakkaita kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi ei kuitenkaan ole itsestään selvää”, kertovat kuvataidelukion opettajat Anne Mattsson, Hanna Pusa ja Tuttu Sillanpää.


Työkaluja osaamisen tuotteistamiseen ja yrittäjyyteen

Minä brändinä -kurssilla opitaan paitsi muotoilun perustaitoja, kulttuurista ajattelua ja taiteellista ilmaisua, tutustutaan myös palvelumuotoiluun, brändäämiseen, tekijänoikeuksiin ja liiketoimintasuunnitelmiin. ”Kaiken kaikkiaan kurssi antaa työkaluja oman osaamisen tuotteistamiseen, freelancerina toimimiseen ja yrittäjyyteen. Kurssille oli selkeä tarve ja se täyttyi nopeasti”, opettajat kertovat. Opiskelija Kenan Alicin mielestä antoisinta kurssilla oli oppia kommunikoimaan asiakkaan kanssa sekä toisaalta oppia työskentelemään tiiminä prosessin eri vaiheissa – molemmat tärkeitä työelämätaitoja!

Kuvataidelukio saa Minä brändinä -kurssistaan oivaltavan oppimisen palkinnon. ”Tässä palkittavassa toteutuksessa integroidaan yrittäjyyskasvatusta ja kuvataidelukion erityistehtäviä – kuvataidetta ja muotoilua – opiskelijoita hyödyttävässä muodossa. Kurssin myötä opiskelijat voimaantuvat ja näkevät omat voimavaransa ja osaamisensa uusin silmin”, kertoo palkinnon jakanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Koska yritysten toimeksiannoista maksetaan palkkaa, opiskelijat saavat harjoitusta myös oman työnsä hinnoittelusta. Opiskelija Karoliina Tapiovaara summaa kurssin annin: ”Kurssi oli tosi palkitseva. Saimme paljon itsevarmuutta siitä, että meillä on sellaista osaamista, jota asiakasyritykset tarvitsevat ja haluavat ostaa.”


Minä brändinä -kurssi on toteutettu yhteistyössä Helsingin kuvataidelukion, Work Pilotsin sekä 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt ja Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeiden kanssa. Kurssin toteuttamista on ollut rahoittamassa Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan aluekehitysrahasto.