Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutetaan maalis-huhtikuussa.

Toimialajohtaja Liisa Pohjolainen: Kouluterveyskysely antaa arvokasta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutetaan maalis-huhtikuussa. Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kannustaa kaikkia kyselyn saavia vastaamaan siihen. ”Kysely antaa arvokasta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista toiminnan ja palvelujen kehittämistä varten.”  

”Korona-aika on heikentänyt monen lapsen ja nuoren hyvinvointia. Kyselyllä saamme tutkimustietoa muun muassa poikkeusolojen vaikutuksesta.” 

Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi. Sen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 

Kyselyllä kerätään tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta. 

Kyselyssä on vaihtuvia osioita. Vuonna 2021 näitä ovat mielen hyvinvointi ja ravitsemus. Mukana on myös koronaan liittyviä kysymyksiä.  

Tärkeä työkalu 

Kouluterveyskysely on tärkeä työkalu, mittari, jolla seurataan lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin tilaa. Kyselyllä saadaan tietoa valtakunnallisesti, alueellisesti ja koulu- ja oppilaitoskohtaisesti. 

”Tavoitteena on toiminnan ja palvelujen kehittäminen tulosten pohjalta. Esimerkiksi kiusaamisen vastaisessa ohjelmassa (KVO 13) kouluterveyskysely on mittari, jolla seurataan kiusaamisen vastaisen työn onnistumista”, Liisa Pohjolainen painottaa.   

Kouluterveyskyselyn aluekohtaiset perustulokset saadaan ensi syksynä oppilaitoskohtaiset loppuvuonna.  

 Kouluterveyskyselyyn osallistujat ja aikataulu 

  • perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat 1.–31.3.2021 
  • perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat 15.3.–30.4.2021. 
  • lukiokoulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat 1.3.–30.4.2021. 
  • ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat 1.3.–30.4.2021. (perustutkintoa opiskelevat alle 21-vuotiaat, tutkimus on suunnattu vuosina 2019–2021 aloittaneille) 

Kyselyn toteutus

 Oppilaat ja opiskelijat vastaavat sähköiseen kyselyyn nimettömänä. Kyselyyn vastataan oppitunnin aikana opettajan valvonnassa, joko lähi- tai etäopetuksessa. 

THL on lähettänyt kouluihin ja oppilaitoksiin materiaalit ja ohjeet. Ohjeistus koskee myös koronaepidemian koronaepidemian aiheuttamia erityistilanteita. 

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja pohjoissaameksi. Käytössä ovat myös selkokieliset lyhennetyt lomakkeet suomeksi ja ruotsiksi. 

Tietoa Kouluterveyskyselystä THL:n verkkosivulla