Kansainvälisyys kukoistaa Helsingin kasvatuksessa ja koulutuksessa alkavana lukuvuonna

Päiväkodit ovat täydessä toiminnassa kesätauon jälkeen 5.8. alkaen. Helsingin kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja lukioissa lukuvuosi alkaa torstaina 8.8. ja ruotsinkielisissä peruskouluissa ja lukioissa tiistaina 13.8. Stadin ammatti- ja aikuisopiston jatkavat opiskelijat ovat palanneet opintoihinsa 1.8. ja uudet opiskelijat aloittavat 7.8. Työväenopiston ja Arbiksen syksyn kursseille ilmoittautuminen alkaa porrastetusti eri aineissa 12.−14.8.

Uusi lukuvuosi tuo koulutielle noin 6 000 ekaluokkalaista. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuu noin 27 500 lasta, peruskoululaisia on noin 42 500, lukioissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelee yli 22 000 opiskelijaa. Työväenopiston ja Arbiksen kursseille osallistuu yli 100 000 henkilöä.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käyttöön

Helsingissä toteutuu hyvin elinikäisen oppimisen polku. Polku alkaa varhaiskasvatuksesta ja jatkuu perusopetukseen, toisen asteen koulutukseen, aikuisten osaamisen kehittämiseen ja senioreiden omaehtoiseen opiskeluun.

Helsingin varhaiskasvatuksessa (päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja leikkipuistoissa) otetaan syksyn myötä käyttöön uusi varhaiskasvatussuunnitelma, joka ohjaa toimintaa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma korostaa leikin merkitystä, hyviä kaverisuhteita sekä varhaiskasvatuksen laadun arviointia.

Peruskoulun uusi opetussuunnitelma on otettu porrastetusti käyttöön vuodesta 2016 alkaen ja on nyt käytössä kokonaisuudessaan kaikilla luokka-asteilla.

Lukiolain uudistumisen myötä myös lukion opetussuunnitelma uudistuu. Opetushallitus julkaisee uudet Lukion opetussuunnitelman perusteet syksyllä 2019. Valtakunnallisten perusteiden pohjalta laaditaan paikalliset opetussuunnitelmat Helsingin kaupungin lukioihin. Uusien opetussuunnitelmien mukainen opetus aloitetaan elokuussa 2021.

Uuden lukuvuoden alkaessa Helsinki käynnistää kokeilun, jossa se tukee taloudellisesti ensimmäistä opintovuottaan aloittavia toisen asteen opiskelijoita kaupungin lukioissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Tuki koskee kouluista lainattavaa oppimateriaalia ja erilaisia kulttuurikäyntejä. Lisäksi opiskelijat saavat Helsingin sisäisen matkakortin, joka osaltaan mahdollistaa koko kaupungin hyödyntämisen oppimisympäristönä kaupunkistrategian mukaisesti.

Helsingin työväenopistojen opetussuunnitelmien mukaan opistot tarjoavat omaehtoisia oppimismahdollisuuksia eri-ikäisille kieli-, tieto-, taito- ja taideaineissa. Niin työväenopiston kuin Arbiksen opetussuunnitelmat ja sitä täydentävien ainealakohtaisten suunnitelmien päivitys alkaa tulevan lukuvuoden aikana.

Helsinki on kielten opiskelun kaupunki

Kielten opiskelun – ja näin myös oppijoiden kansainvälisyysvalmiuksien - vahvistaminen jatkuu. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa luodaan pohja elinikäiselle kielten opiskelulle. Kielten opiskelua on lisätty ja lisätään edelleen. Ensimmäisinä vuosina kielten opiskelussa painotetaan leikkiä ja laulua ja kieltä opitaan osana toimintaa ja tekemistä.

Perusopetuksessa vieraita kieliä opiskellaan enemmän kuin valtakunnallinen opetussuunnitelma edellyttää. Helsingin kaupungin peruskoulujen kielivalikoima on monipuolinen: peräti yhdeksää eri kieltä voi opiskella ensimmäisenä vieraana kielenä. Toisen kaikille yhteisen kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalta. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus opiskella A2-kieltä neljänneltä luokalta alkaen ja B2-kieltä kahdeksannelta luokalta.

Ressun lukiossa tarjotaan englanninkielistä IB-opetusta, ja Alppilan lukiossa sekä Helsingin kielilukiossa voi opiskella painotetusti kieliä, kulttuuria ja kansainvälisyyttä. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on mahdollista suorittaa muutamia perustutkintoja englanniksi ja tarjonta laajenee jatkossa. Myös työväenopistoilla on tarjolla laaja kielikattaus.

Kävellen ja pyöräillen koulutielle

Helsinki kannustaa koululaisia ja opiskelijoita kävelemään ja pyöräilemään koulumatkat. Koulumatkaliikunta edistää lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnalla on tutkitusti oppimista edistäviä vaikutuksia. Koulupäivä on myös kiva aloittaa virkeänä. Ekaluokkalaisten kanssa on hyvä harjoitella reittiä koululle etukäteen ja isompienkin kanssa kerrata liikennesääntöjä, jotta koulumatka on kaikille turvallinen.

Helsinki Education Week 4.–8.11. esittelee laadukasta oppimista

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden myötä Eurooppa ja Euroopan Unioni ovat useiden koulujen ja oppilaitosten ilmiöjakson teema ja osa muuta toimintaa.

Helsingin koulujen arkea ja laadukasta oppimista esitellään kansainvälisille vieraille Helsinki Education Week -tapahtumaviikolla 4.–8.11. Viikon teemana on osallistuminen. Toista kertaa järjestettävä Helsinki Education Week tarjoaa ohjelmaa eri-ikäisille oppijoille ja kaikille oppimisesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Tapahtuman kohderyhmänä ovat paitsi kansainväliset oppimisen asiantuntijat myös suomalaiset ja erityisesti helsinkiläiset opettajat, oppilaat ja vanhemmat. Tapahtuman virallinen yhteistyökumppani on HundrEd.

Helsingin kaupungin koulujen työ- ja loma-ajat


JAA