Koronavirustartuntoja Helsingin päiväkodeissa

Helsingin kaupungin 18 päiväkodissa on tähän mennessä 24:llä eri henkilöstöryhmiin kuuluvalla työntekijällä todettu koronatartunta. Tiedossa on myös, että kahdella päiväkodissa olleella lapsella on todettu koronatartunta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö on yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa selvittänyt tilanteet ja tehnyt tarvittavat toimenpiteet tartuntojen leviämisen estämiseksi. Osa tartunnan saaneista on jo parantunut.

Helsingissä on 336 kaupungin omaa päiväkotia ja niissä on lapsia noin 27 000.

”Päiväkodit, joissa koronaa on esiintynyt, sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Olemme kehottaneet huoltajia tarkkailemaan mahdollisia oireita ja neuvoneet ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä terveydenhoitoon, jos koronalle tyypillisiä oireita ilmaantuu. Tämän hetken arvion mukaan henkilöstön tartunnat ovat pääosin saatu päiväkodin ulkopuolelta”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Helsingin kaupungin päiväkotien osallistumisaste on tällä hetkellä noin 20%. ”Seuraamme osallistumisasteen kehittymistä päivittäin. Huoltajat ovat hienosti noudattaneet kehotusta pitää lapset kotihoidossa, jos se mahdollista. Päiväkotien toimintaa on muutettu niin, että lapset toimivat leikeissä ja esimerkiksi pukemistilanteissa siten, että ryhmien välillä on mahdollisimman vähän kontakteja. Kaiken kaikkiaan päiväkotien ryhmät ovat tavallista pienemmät”, kertoo Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.