Toimintaa koululaisten iltapäiväkerhossa. Kuva: Mika Ruusutie

Kerro ideasi koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämiskohteiksi

Helsingin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma uudistetaan lukuvuoden 2019–2020 aikana. Mitä ideoita sinulla on toiminnan kehittämiseksi? Osallistu kehittämiseen Kerrokantasi-palvelun kautta viimeistään 13. lokakuuta!  

Mitkä asiat vaikuttavat iltapäiväpaikan valintaan? Mistä hyvä aamu- ja iltapäivätoiminta koostuu? Mitä kaupungin tulisi huomioida toimintasuunnitelman valmistelussa?  Näihin kysymyksiin kaupunki etsii vastauksia palveluiden käyttäjiltä.

Kaikkien näkemykset ja kehittämisehdotukset ovat tervetulleita, niin kuntalaisten, huoltajien kuin henkilöstönkin – myös lasten!

”Lasten toiveista keskustellaan iltapäivätoiminnan lapsiryhmissä säännöllisesti. Lapset voivat esittää ideoita toiminnan sisällöksi. Esimerkiksi yhdessä lapsiryhmässä kuljettiin useana päivänä metsässä aarteita etsimässä, ja tätä myös dokumentoitiin. Some-maailma mahdollistaa toiminnan näkyväksi tekemisen myös vanhemmille”, palveluvastaava Leena Palve-Kaunisto kertoo. 

”Lisäksi järjestetään vaikkapa erilaisia suunnittelupalavereita, joissa lapset toimivat puheenjohtajina ja jakavat puheenvuoroja."

Palve-Kaunisto painottaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tärkeyttä lasten ja perheiden arjessa. ”Lapsilla on mahdollisuus rakentaa hyviä kaverisuhteita, löytää yhteisiä kiinnostuksen kohteita, ja ehkä tulevia harrastuksiakin. Perheiden näkökulmasta toiminta tukee työn ja perhe-elämän yhteensovittamista”.  

Noin 12 000 koululaista aamu- ja iltapäivätoiminnassa

Helsingissä noin 12 000 oppilasta osallistuu koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Kouluilla ja koulujen läheisyydessä järjestettävään perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuu noin 8 150 koululaista ja leikkipuistojen toimintaan noin 3 800 koululaista.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on koululaisten vapaa-aikaa. Se mahdollistaa lapsille hauskaa yhdessä olemista ja tekemistä saman ikäisten kavereiden ja mukavien, osaavien ohjaajien kanssa ennen ja jälkeen koulupäivän.

Toiminnassa on pääsääntöisesti 1.–2.-luokkalaisia, mutta myös 3.–6.-luokkien oppilaat ovat tervetulleita leikkipuistojen koululaisten toimintaan. Toimintavuosi noudattaa samaa aikataulua kuin peruskoulujen lukuvuosi, koulupäiviä on yhteensä 190.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa Helsingin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Toimintaa järjestetään leikkipuistoissa, peruskouluissa tai koulun läheisyydessä olevissa tiloissa järjestöjen ja yksityisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajien toimesta. 

Lue lisää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta

Tule mukaan kehittämään kaupunkia ja osallistu avoimiin kuulemisiin Kerrokantasi-palvelun kautta.


JAA