Kasvatuksen ja koulutuksen asiakasmaksuja hyvitetään

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmaksuja koskevia päätöksiä tehtiin perjantaina 27.3.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista päätettiin, että poissaolopäivät hyvitetään täysimääräisesti poissaolosuosituksen voimassaolon ajan. Maaliskuun laskutus siirretään huhtikuun loppuun.

Kaupunki edelleen suosittelee, että perheet pitävät lapset kotona mahdollisuuksien mukaan.

Kaupungin omassa iltapäivätoiminnassa olevien koululaisten maksut hyvitetään niin, että mikäli palvelua ei ole käytetty, asiakasmaksut hyvitetään täysimääräisesti poissaolosuosituksen voimassaolon ajan ja maaliskuun asiakasmaksusta peritään 50 prosenttia.

Yksityisille perusopetuslain mukaista ja kaupungin avustamaa koululaisten iltapäivätoimintaa järjestäville maksetaan lisäavustuksena asiakasmaksumenetykset laskua vastaan. Edellytyksenä on, että toimintaa ei ole muutoin jo suljettu eikä palvelun tarjoaja ole rajoittanut muutoinkaan omilla päätöksillään toimintaa.

Leikkipuistojen iltapäivätoiminnan välipalamaksuista päätettiin, että mikäli palvelua ei ole käytetty, hyvitetään maksut täysimääräisesti poissaolosuosituksen voimassaolon ajan ja maaliskuun asiakasmaksusta peritään 50 prosenttia .

Vapaan sivistystyön kurssimaksut palautetaan niistä kursseista, joista on jäänyt yli 50 prosenttia kurssikerroista pitämättä. Osa kursseista järjestetään etäopiskeluna ja osa korvataan myöhemmin järjestettävillä kurssikerroilla.